Master's Degree in Digital Marketing 32

El màster universitari de Màrqueting Digital en línia de la UOC forma professionals experts en l'ús de les tecnologies de la informació basades en internet i els diferents dispositius que li donen accés, capaços de dissenyar i implementar noves formes de relació, de comunicació i de transacció comercial entre una organització i els públics d'interès en l'entorn digital.
El máster universitario de Marketing Digital en línea de la UOC forma a profesionales expertos en el uso de las tecnologías de la información basadas en internet y los diferentes dispositivos que le dan acceso, capaces de diseñar e implementar nuevas formas de relación, de comunicación y de transacción comercial entre una organización y los públicos de interés en el entorno digital.

Browse
Collections in this community