Máster universitario de Análisis Económico 5

El màster universitari d'Anàlisi Econòmica capacita els seus titulats per a la realització d'estudis econòmics adaptats als diferents entorns professionals en els quals es desenvolupin.
El máster universitario de Análisis Económico capacita a sus titulados para la realización de estudios económicos adaptados a los distintos entornos profesionales en los que se desarrollen.

Buscar