Master's Degree in Logistics Management 1

El màster universitari online de Direcció Logística forma professionals i directius de la gestió logística i el supply chain management que operen en un entorn global.
El máster universitario online de Dirección Logística forma profesionales y directivos de la gestión logística y el supply chain management que operan en un entorno global.

Browse
Collections in this community