Master's Degree in Business Management 4

El màster universitari de Direcció d'Empreses de la UOC té com a objectiu formar a persones amb capacitat de lideratge preparades per dirigir qualsevol tipus d'empresa i organització, però especialment aquelles que han de fer front als reptes econòmics, socials i tecnològics del futur.
El máster universitario de Dirección de Empresas de la UOC tiene como objetivo formar a personas con capacidad de liderazgo preparadas para dirigir cualquier tipo de empresa y organización, pero especialmente aquellas que deben hacer frente a los retos económicos, sociales y tecnológicos del futuro.

Browse
Collections in this community