Master's Degree in Executive Business Management (MBA) 1

El màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA) està enfocat a cobrir necessitats de les empreses i dels professionals en l'àmbit directiu. L'objectiu és preparar professionals perquè afrontin amb èxit el repte de progressar en la seva carrera professional i millorar les seves capacitats de lideratge i direcció, fet que aporta valor a l'organització on treballen.
El máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) está enfocado a cubrir necesidades de las empresas y de los profesionales en el ámbito directivo. El objetivo es preparar a profesionales para que afronten con éxito el reto de progresar en su carrera profesional y mejorar sus capacidades de liderazgo y dirección, aportando valor a la organización donde trabajan.

Browse
Collections in this community