Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/128866
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJaime Ariño, Mireia-
dc.contributor.otherIribarren, Teresa-
dc.date.accessioned2021-03-01T11:59:13Z-
dc.date.available2021-03-01T11:59:13Z-
dc.date.issued2021-01-24-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/128866-
dc.description.abstractEn aquest treball de fi de màster elaboro una memòria de pràctiques que versa sobre la meva estada durant 5 mesos el curs 2019/2020 a Editorial Mediterrània. Allí, com a part de Grupo Ormo, que és el grup editorial que conté Editorial Mediterrània i altres serveis editorials com Ormobook, vaig poder participar en tasques diverses per a diferents editorials. Així doncs, sota la forma d'una crònica i seguint un ordre cronològic, narro les meves vivències a l'editorial amb l'objectiu de presentar el que vaig aprendre, de caire molt variat, tot explicant i exemplificant amb mostres reals les feines escomeses. També incorporo els dubtes, preguntes i reflexions sobre el món editorial, en general, i, en concret, sobre cada part del procés d'edició i dels seus agents, que m'anaven sorgint al llarg de l'estada de pràctiques.ca
dc.description.abstractEn este trabajo de fin de máster elaboro una memoria de prácticas que versa sobre mi estancia durante 5 meses el curso 2019/2020 en Editorial Mediterráneo. Allí, como parte de Grupo Ormo, que es el grupo editorial que contiene Editorial Mediterráneo y otros servicios editoriales como Ormobook, pude participar en tareas diversas para diferentes editoriales. Así pues, bajo la forma de una crónica y siguiendo un orden cronológico, narro mis vivencias en la editorial con el objetivo de presentar lo que aprendí, de carácter muy variado, explicando y ejemplificando con muestras reales los trabajos acometidas . También incorporo las dudas, preguntas y reflexiones sobre el mundo editorial, en general, y, en concreto, sobre cada parte del proceso de edición y de sus agentes, que me iban surgiendo a lo largo de la estancia de prácticas.es
dc.description.abstractIn this master's thesis I am preparing an internship report on my stay for 5 months in the 2019/2020 academic year at Editorial Mediterrània. There, as part of Grupo Ormo, which is the publishing group that contains Editorial Mediterrània and other publishing services such as Ormobook, I was able to participate in various tasks for different publishers. So, in the form of a chronicle and following a chronological order, I narrate my experiences in the publishing house with the aim of presenting what I learned, of a very varied nature, explaining and exemplifying with real samples the work undertaken. . I also incorporate the doubts, questions and reflections about the publishing world, in general, and, in particular, about each part of the publishing process and its agents, which were arising during my internship.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecteditorialca
dc.subjectedicióca
dc.subjectllibresca
dc.subjectpublishingen
dc.subjectbooksen
dc.subjecteditoriales
dc.subjectediciónes
dc.subjectlibroses
dc.subject.lcshPublishers and publishing -- TFMen
dc.titleCrònica d'una estada de pràctiques-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacEdició -- TFMca
dc.subject.lcshesEdición -- TFMes
dc.contributor.tutorRuiz Domènech, Bernat-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mjaimeaTFM0121memòria.pdfMemòria del TFM2,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open