Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/129187
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMolina Gayà, Enric-
dc.coverage.spatialLlinars del Vallès-
dc.date.accessioned2021-03-08T06:46:14Z-
dc.date.available2021-03-08T06:46:14Z-
dc.date.issued2021-01-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/129187-
dc.description.abstractL'humor en la comunicació de les organitzacions amb els seus públics és com dur una pistola carregada. Cal ser molt conscient de què en fem per no ferir ningú i, sobre tot, per no ferir la pròpia organització. Per aquesta raó, les organitzacions tendeixen a evitar l'ús d'aquest recurs en la comunicació amb els seus públics. La prudència aconsella que el to de la comunicació sigui el més neutre, formal i asèptic possible. Però l'humor és un instrument molt potent en comunicació i no s'hi hauria de renunciar només per por a possibles accidents. En determinades ocasions, pot ser fins i tot un bon aliat en les nostres necessitats comunicatives. Com es poden minimitzar els seus riscos? L'objectiu principal d'aquest treball és investigar sobre eines que permetin treure profit de la enorme potència de l'humor en la comunicació corporativa, amb el màxim control possible del risc. En aquesta investigació, analitzarem què és l'humor i quins tipus d'humor existeixen a fi de situar el tema. A continuació relacionarem els diferents tipus d'humor en clau de comunicació corporativa, per trobar els tipus d'humor més adients per a les organitzacions i els que ho són menys o fins i tot són totalment desaconsellables. Investigarem l'ús de l'humor en la comunicació corporativa, amb casos d'èxit i casos en què organitzacions no hagin assolit els efectes esperats sinó d'altres no desitjats. Finalment explicitarem les conclusions de la nostra investigació. En resum, el problema que ens trobem és el recel en l'ús de l'humor en la comunicació corporativa. La nostra hipòtesi de treball és que l'origen d'aquest problema rau en el temor a les conseqüències negatives que se'n poden derivar, resultant en una auto-limitació en l'ús d'aquest recurs. I amb aquest treball ens proposem contribuir a superar aquests recels aportant informació sobre eines que ens permetin minimitzar els riscos.ca
dc.description.abstractEl humor en la comunicación de las organizaciones con sus públicos es como llevar una pistola cargada. Hay que ser muy consciente de que en basura por no herir nadie y, sobre todo, por no herir la propia organización. Por esta razón, las organizaciones tienden a evitar el uso de este recurso en la comunicación con sus públicos. La prudencia aconseja que el tono de la comunicación sea lo más neutro, formal y aséptico posible. Pero el humor es un instrumento muy potente en comunicación y no se tendría que renunciar solo por miedo a posibles accidentes. En determinadas ocasiones, puede ser incluso un buen aliado en nuestras necesidades comunicativas. Cómo se pueden minimizar sus riesgos? El objetivo principal de este trabajo es investigar sobre herramientas que permitan sacar provecho de la enorme potencia del humor en la comunicación corporativa, con el máximo control posible del riesgo. En esta investigación, analizaremos qué es el humor y qué tipos de humor existen a fin de situar el tema. A continuación relacionaremos los diferentes tipos de humor en clave de comunicación corporativa, para encontrar los tipos de humor más adecuados para las organizaciones y los que lo son menos o incluso son totalmente desaconsejables. Investigaremos el uso del humor en la comunicación corporativa, con casos de éxito y casos en que organizaciones no hayan logrado los efectos esperados sino otros no deseados. Finalmente explicitaremos las conclusiones de nuestra investigación. En resumen, el problema que nos encontramos es el recelo en el uso del humor en la comunicación corporativa. Nuestra hipótesis de trabajo es que el origen de este problema rae en el temor a las consecuencias negativas que se pueden derivar, resultando en una auto-limitación en el uso de este recurso. Y con este trabajo nos proponemos contribuir a superar estos recelos aportante información sobre herramientas que nos permitan minimizar los riesgos.es
dc.description.abstractHumor in the communication of the organizations with their stakeholders is like carrying a loaded gun. One must be very aware of what we do with it for not blessing anyone and, above all, not blessing the organization itself. This is why the organizations have tendency to avoid the use of this resource in their communication with their stakeholders. The prudence advices to keep our communication tone as much neutral, formal and aseptic as possible. But humor is a very powerful instrument in communication and it should not be avoided just because of the fear of possible accidents. In certain occasions, it could be even a good ally in our communicative necessities. How can its risks be minimized? The main objective of this work is to investigate the tools that can allow us getting advantage of the huge potential of the humor in corporate communication, with the maximum possible control of the risk. In this research we¿ll analyze what is humor and what types of humor exist, in order to place this subject. Later, we will put in relation the different types of humor with the corporate communication, to find the classes of humor that suit better the organizations as well as which fit worse or which are even completely avoidable. We will search the use of humor in corporate communication, by checking successful cases or cases where the organizations did not reach the expected effects, but undesired others. Finally, we will explain the conclussions of our research. In summary, the problem we face is the distrust about the use of humor in corporate communication Our research hypothesis is that the ground of this problem lay on the fear to the negative consequences that can arise, resulting in a self-limitation on the use of this resource. And with this paper we intend to contribute to overcome this distrust by bring out information about tools that may allow us to minimize its risks. Without making you laugh.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectteoria de la Infracció Benignaca
dc.subjectBenign Violation Theoryen
dc.subjectteoría de la Infracción Benignaes
dc.subjectcontrol risk toolsen
dc.subjecthumorca
dc.subjecthumores
dc.subjecthumoren
dc.subjectcomunicació corporativaca
dc.subjectcorporate communicationen
dc.subjectcomunicación corporativaes
dc.subjecteines de control del riscca
dc.subjectherramientas de control del riesgoes
dc.subject.lcshBusiness communication -- TFGen
dc.titleL'humor com a eina de comunicació corporativa: Com minimitzar-ne els riscos-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacComunicació en l'empresa -- TFGca
dc.subject.lcshesComunicación en la empresa -- TFGes
dc.contributor.tutorCampo Fernández, Jordi-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
enricmgTFG0121memoria.pdfMemòria del TFG6,6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open