Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/129527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorParés Soldevila, Albert-
dc.coverage.spatialVilafranca del Penedès, ESP-
dc.date.accessioned2021-03-22T06:18:18Z-
dc.date.available2021-03-22T06:18:18Z-
dc.date.issued2020-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/129527-
dc.description.abstractEl treball identifica com l'urbanisme, i concretament el disseny de l'espai públic, influeix en la promoció de la mobilitat sostenible i en particular de la mobilitat activa, que és aquella que es realitza amb mitjans no motoritzats (especialment a peu i en bici). Concretament identifica quins elements són necessaris perquè un carrer sigui accessible, segur i agradable per a vianants i ciclistes, així com per aconseguir activitats d'estada i lleure al carrer i que no sigui una via només de pas. Això és important perquè si volem tenir ciutats sostenibles, cohesionades i fomentar la mobilitat activa, és necessari tenir carrers dissenyats per aquest fi. És impossible aconseguir que la ciutadania vagi a peu o en bici si els carrers estan dissenyats exclusivament per moure't en automòbil. Per això, a part d'identificar aquests indicadors, es fa una proposta concreta de creació d'eixos cívics per a la ciutat de Vilafranca del Penedès, valorant el grau de compliment de foment de la mobilitat activa d'aquests eixos en l'actualitat, així com una proposta de transformació per complir tots els indicadors identificats.ca
dc.description.abstractEl trabajo identifica como el urbanismo, y concretamente el diseño del espacio público, influye en la promoción de la movilidad sostenible y en particular de la movilidad activa, que es aquella que se realiza con medios no motorizados (especialmente a pie y en bici). Concretamente identifica qué elementos son necesarios para que una calle sea accesible, segura y agradable para peatones y ciclistas, así como para lograr actividades de estancia y ocio en la calle y que no sea una vía sólo de paso. Esto es importante porque si queremos tener ciudades sostenibles, cohesionadas y fomentar la movilidad activa, es necesario tener calles diseñadas para este fin. Es imposible conseguir que la ciudadanía vaya a pie o en bici si las calles están diseñadas exclusivamente para moverte en automóvil. Por ello, aparte de identificar estos indicadores, se hace una propuesta concreta de creación de ejes cívicos para la ciudad de Vilafranca del Penedès, valorando el grado de cumplimiento de fomento de la movilidad activa de estos ejes en la actualidad, así como una propuesta de transformación para cumplir todos los indicadores identificados.es
dc.description.abstractThe work identifies how urban planning, and specifically the design of public space, influences the promotion of sustainable mobility and in particular active mobility, which is that which is carried out with non-motorized means (especially on foot and in bike). Specifically, it identifies the elements that are necessary for a street to be accessible, safe and pleasant for pedestrians and cyclists, as well as to achieve stay and leisure activities on the street and not be only a transit street. This is important because if we want to have sustainable, cohesive cities and encourage active mobility, we need to have streets designed for this purpose. It is impossible to get people to walk or bike if the streets are designed exclusively for driving. Therefore, apart from identifying these indicators, a specific proposal is made for the creation of civic axes for the city of Vilafranca del Penedès, assessing the degree of compliance with the promotion of active mobility of these axes today, as well as a transformation proposal to meet all identified indicators.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectmobilitatca
dc.subjectmobilitat activaca
dc.subjecturbanismeca
dc.subjectespai públicca
dc.subjectsostenibilitatca
dc.subjectvianantca
dc.subjectmovilidades
dc.subjectmovilidad activaes
dc.subjecturbanismoes
dc.subjectespacio públicoes
dc.subjectsostenibilidades
dc.subjectpeatónes
dc.subjectmobilityen
dc.subjectactive mobilityen
dc.subjecturbanismen
dc.subjectpublic spaceen
dc.subjectsustainabilityen
dc.subjectpedestrianeen
dc.subject.lcshCity planning -- TFMen
dc.titleUrbanisme i mobilitat sostenible. El paper del disseny de l'espai públic en la promoció de la mobilitat activa. El cas dels eixos cívics de Vilafranca del Penedès-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacUrbanisme -- TFMca
dc.subject.lcshesUrbanismo -- TFMes
dc.contributor.tutorMoreno Sanz, Joan-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageVilafranca del Penedès, ESP-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
albertparesTFM0720memòria.pdfMemòria del TFM21,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open