Bachelor's Degree in Law 214

El grau de Dret té com a objectiu formar professionals experts que aposten per una atenció prioritària a les qüestions jurídiques derivades de la revolució tecnològica en un món en transformació.
El grado de Derecho tiene como objetivo formar a profesionales expertos que apuestan por una atención prioritaria a las cuestiones jurídicas derivadas de la revolución tecnológica en un mundo en transformación.
The aim of the Law Degree is to train expert professionals committed to priority attention to the legal questions derived from the technology revolution in a changing world.

Browse