Master's Degree in Social Media: Management and Strategy 17

El màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC forma professionals experts en tots els engranatges de l'ecosistema digital de les xarxes socials i el social media management. El màster prepara als professionals per a dissenyar plans de comunicació digital, executar-los i avaluar els resultats. L'objectiu és clar, treure el màxim rendiment de les accions desenvolupades.
El máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia de la UOC forma a profesionales expertos en todos los engranajes del ecosistema digital de las redes sociales y del social media management. El máster prepara a los profesionales para diseñar planes de comunicación digital, ejecutarlos y evaluar los resultados. El objetivo está claro: sacar el máximo rendimiento de las acciones desarrolladas.

Browse
Collections in this community