Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/132787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZamora Alvarez, Dani-
dc.contributor.otherLamolla, Laura-
dc.coverage.spatialCastellar del Vallès-
dc.date.accessioned2021-07-01T09:44:01Z-
dc.date.available2021-07-01T09:44:01Z-
dc.date.issued2021-06-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/132787-
dc.description.abstractEl present estudi és un pla d'empresa enfocat a promoure una aplicació mòbil a través de la qual els usuaris puguin informar-se sobre les festes majors i festes culturals tradicionals de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquesta duu el nom de A xalar!, i s'adreça a homes i dones catalans, independentment de l'edat, classe social i estat civil que tinguin. Els dos atributs principals de l'aplicació són conveniència i accessibilitat, ja que és un servei útil que està a l'abast de tothom. Aquest pla d'empresa es basa en una exhaustiva recerca en el mercat de les aplicacions mòbils a la regió de Catalunya i un estudi detallat de totes les festes majors que proporciona cada poble i ciutat als seus ciutadans i la despesa que destinen els ajuntaments en cultura popular. S'ha realitzat també un anàlisi de la competència i un estudi dels factors externs i interns com les condicions legals, les demogràfiques o culturals i, per una altra banda, l'estudi dels clients i proveïdors. Finalment, s'han detallat les estratègies de màrqueting i de recursos i operacions que es portaran a terme i un anàlisi financer on es projecta els ingressos que A xalar! obtindrà en els darrers anys un cop l'aplicació estigui en funcionament, tenint en compte els guanys, costos i la inversió en publicitat que es realitzarà.ca
dc.description.abstractEl presente estudio es un plan de empresa enfocado a promover una aplicación móvil a través de la cual los usuarios puedan informarse sobre las fiestas mayores y fiestas culturales tradicionales de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esta lleva el nombre de A xalar!, y se dirige a hombres y mujeres catalanes, independientemente de la edad, clase social y estado civil que tengan. Los dos atributos principales de la aplicación son conveniencia y accesibilidad, puesto que es un servicio útil que está al alcance de todo el mundo. Este plan de empresa se basa en una exhaustiva investigación en el mercado de las aplicaciones móviles en la región de Cataluña y un estudio detallado de todas las fiestas mayores que proporciona cada pueblo y ciudad a sus ciudadanos y el gasto que destinan los ayuntamientos en cultura popular. Se ha realizado también un análisis de la competencia y un estudio de los factores externos e internos como las condiciones legales, las demográficas o culturales y, por otra banda, el estudio de los clientes y proveedores. Finalmente, se han detallado las estrategias de marketing y de recursos y operaciones que se llevarán a cabo y un análisis financiero donde se proyecta los ingresos que A xalar! obtendrá en los últimos años una vez la aplicación esté en funcionamiento, teniendo en cuenta las ganancias, costes y la inversión en publicidad que se realizará.es
dc.description.abstractThe present Business Plan aims to promote a mobile application in which citizens can learn about the Catalunya Major Festivals and cultural festivities. The application is called A xalar! and it is directed to catalan citizens regardless of age, social class and civil status that have. The two main attributes of the application are the convenience and accessibility, since this is a service available to all. The Business Plan is based on an exhaustive search in the market of mobile applications in Catalunya and a detailed study of the information about the festivities provided by each town and the spending of the town halls in popular culture. Has also it been carried out an analysis of the competition and a comprehensive study of the external and internal factors as well as the legal conditions, demographic or cultural, clients and suppliers involved in one way or another in this project. Finally, a series of marketing, resources and operations strategies have been developed and, also, a financial analysis in which show an estimation of the revenues that A xalar! will obtain during the next few years.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectCatalunyaca
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectCataloniaen
dc.subjectCataluñaes
dc.subjectcultura populares
dc.subjectcultura popularca
dc.subjectpopular cultureen
dc.subjectfestes culturalsca
dc.subjectfiestas culturaleses
dc.subjectcultural festivitiesen
dc.subjectfestes majorsca
dc.subjectfiestas mayoreses
dc.subjectmajor festivalsen
dc.subject.lcshMobile apps -- TFGen
dc.titleA Xalar!-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacAplicacions mòbils -- TFGca
dc.subject.lcshesAplicaciones móviles -- TFGes
dc.contributor.tutorBernadich Marquez, Marc-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dzamoraaTFG0621memòria.pdfMemòria del TFG1,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dzamoraaTFG0621annexos.pdfAnnexos al TFG3,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.