Master's Degree in Digestive Diseases 0

Màster propi en patologia de l'aparell digestiu desenvolupat per la Societat Catalana de Digestologia (SCD) en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya
Máster propio en patología del aparato digestivo desarrollado por la Sociedad Catalana de Digestología.

Browse
Collections in this community