Master's Degree in n Food for Physical Exercise and Sport 33

El màster d'Alimentació en l'activitat física i l'esport va dirigit a professionals que vulguin aprofundir en la nutrició esportiva tant des de la promoció de la salut per mitjà de l'alimentació saludable i l'activitat física en població general, com en les possibilitats de la nutrició per a optimitzar el rendiment en els esports.
El máster de Alimentación en la actividad física y el deporte va dirigido a profesionales que quieran profundizar en la nutrición deportiva tanto desde la promoción de la salud mediante la alimentación saludable y la actividad física en población general como en las posibilidades de la nutrición para optimizar el rendimiento en los deportes.

Browse
Collections in this community