Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/134526
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDomínguez Bolívar, Laura-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2021-09-13T06:33:37Z-
dc.date.available2021-09-13T06:33:37Z-
dc.date.issued2021-01-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/134526-
dc.description.abstractLa vivència d'un esdeveniment traumàtic a la infància i adolescència és molt comú, donat que entre el 25% i 60% d'infants l'han tingut (Barra, 2013). Aquesta experiència comporta una sèrie de conseqüències en l'àmbit emocional que poden incidir en l'èxit educatiu. Per tant, l'educació emocional és imprescindible, perquè afavoreix l'assoliment d'habilitats i coneixements, i permet esdevenir en persones adultes emocionalment competents. Per aquest motiu, l'objectiu d'aquest estudi és investigar si l'educació emocional influeix significativament en la superació dels successos traumàtics i en l'èxit acadèmic, a l'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòria. Mitjançant una metodologia quantitativa, es van analitzar 122 qüestionaris establerts a través de 5 blocs (83.60% noies; 50,81% de la mostra correspon al grup 25-30). Els resultats van mostrar que l'educació emocional és una competència que encara està per desenvolupar-se en la majoria de persones adultes, i que aquesta incideix en l'èxit acadèmic dels que han patit esdeveniments traumàtics.ca
dc.description.abstractLa vivencia de un acontecimiento traumático a la infancia y adolescencia es muy común, dado que entre el 25% y 60% de niños lo han tenido (Barra, 2013). Esta experiencia comporta una serie de consecuencias en el ámbito emocional que pueden incidir en el éxito educativo. Por lo tanto, la educación emocional es imprescindible, porque favorece el logro de habilidades y conocimientos, y permite acontecer persones adultas emocionalmente competentes. Por este motivo, el objetivo de este estudio es investigar si la educación emocional influye significativamente en la superación de los sucesos traumáticos y en el éxito académico, a la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. Mediante una metodología cuantitativa, se analizaron 122 cuestionarios establecidos a través de 5 bloques (83.60% chicas; 50,81% de la muestra corresponde al grupo 25-30). Los resultados mostraron que la educación emocional es una competencia que todavía está para desarrollarse en la mayoría de personas adultas, y que esta incide en el éxito académico de los que han sufrido acontecimientos traumáticos.es
dc.description.abstractThe experience of a traumatic event in childhood and adolescence is very common, since between 25% and 60% of children have had it (Barra, 2013). This experience entails a series of consequences in the emotional sphere that can affect educational success. Therefore, emotional education is essential, because it favors the achievement of skills and knowledge, and allows the development of emotionally competent adults. For this reason, the aim of this study is to investigate whether emotional education has a significant influence on overcoming traumatic events and on academic success in Primary and Compulsory Secondary Education. Using a quantitative methodology, 122 questionnaires established through 5 blocks were analyzed (83.60% girls; 50.81% of the sample corresponds to the group 25-30). The results showed that emotional education is a competence that is still to be developed in most adults, and that it affects the academic success of those who have suffered traumatic events.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectesdeveniment traumàticca
dc.subjecteducació emocionalca
dc.subjectèxit educatiuca
dc.subjectcompetències emocionalsca
dc.subjectinfància i adolescènciaca
dc.subjectacontecimiento traumáticoes
dc.subjecteducación emocionales
dc.subjectéxito educativoes
dc.subjectcompetencias emocionaleses
dc.subjectinfancia y adolescenciaes
dc.subjecttraumatic eventen
dc.subjectemotional educationen
dc.subjecteducational successen
dc.subjectemotional competenciesen
dc.subjectchildhood and adolescenceen
dc.subject.lcshAffective education --TFMen
dc.titleL'educació emocional en persones que han patit successos traumàtics: s'esdeven relacions amb l'èxit acadèmic a l'educació primària i secundària-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacEducació emocional --TFMca
dc.subject.lcshesEducación emocional --TFMes
dc.contributor.tutorMartín Galcerán, Glòria-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageEspaña, ESP-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
laudbolivarTFM0121memòria.pdfMemòria del TFM1,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open