Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/134546
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMartí Vidal, Elena-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2021-09-14T09:59:43Z-
dc.date.available2021-09-14T09:59:43Z-
dc.date.issued2021-06-14-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/134546-
dc.description.abstractLa situació actual, plena de canvis i d'incertesa, està transformant el mercat de treball. Algunes ocupacions estan desapareixent, d'altres pateixen canvis importants i algunes es crearan ben aviat. Davant aquesta nova realitat moltes persones s'hauran de replantejar el seu objectiu professional i això els suposarà fer un procés de reciclatge (upskilling i reskilling) per tal de recol.locar-se en el nou mercat laboral. L'objectiu d'aquest treball ha sigut analitzar quin rol s'està donant a l'orientació professional a Catalunya, en aquest context de pandèmia i en els futurs escenaris que vindran, per poder ajudar a les persones a reinventar-se adquirint noves competències pel mercat laboral del 2030. També s'ha estudiat el rol de l'orientació en les accions públiques que semblen més innovadores, com les polítiques actives, les polítiques de recuperació econòmica i la recol.locació, tant pública com privada. Per dur-ho a terme s'ha seguit una metodologia qualitativa, utilitzant l'anàlisi d'informació documental i entrevistes semiestructurades a diferents agents significatius que estan en contacte amb l'orientació professional. Els resultats confirmen que cada vegada més hi ha més presència en els documents pragmàtics institucionals més importants a Catalunya, però també mostren que encara existeixen mancances a l'hora de definir perspectives d'inserció i ocupabilitat a mitjà i llarg termini. Finalment s'ha comprovat que l'orientació professional té dificultats per accedir a les Pimes, a les persones treballadores amb menys formació i als sectors més afectats per la pandèmia. Com a conclusió podem dir que cal que l'orientació professional s'adapti a la realitat actual perquè és molt necessària per evitar que es generin més diferències socials D'altra banda, ha de ser un servei que es doni a llarg de la vida de les persones i que sigui accessible a tota la població, independentment de quina sigui la seva situació laboral.ca
dc.description.abstractLa situación actual, llena de cambios y de incertidumbre, está transformando el mercado de trabajo. Algunas ocupaciones están desapareciendo, otros sufren cambios importantes y algunas se crearán bien pronto. Ante esta nueva realidad muchas personas se tendrán que replantear su objetivo profesional y esto los supondrá hacer un proceso de reciclado (upskilling y reskilling) para recolocarse en el nuevo mercado laboral. El objetivo de este trabajo ha sido analizar qué rol se está dando a la orientación profesional en Cataluña, en este contexto de pandemia y en los futuros escenarios que vendrán, para poder ayudar a las personas a reinventarse adquiriendo nuevas competencias por el mercado laboral del 2030. También se ha estudiado el rol de la orientación en las acciones públicas que parecen más innovadoras, como las políticas activas, las políticas de recuperación económica y la recolocación, tanto pública como privada. Para llevarlo a cabo se ha seguido una metodología cualitativa, utilizando el análisis de información documental y entrevistas semiestructurades a diferentes agentes significativos que están en contacto con la orientación profesional. Los resultados confirman que cada vez más hay más presencia en los documentos pragmáticos institucionales más importantes en Cataluña, pero también muestran que todavía existen carencias en la hora de definir perspectivas de inserción y empleabilidad a medio y largo plazo. Finalmente se ha comprobado que la orientación profesional tiene dificultades para acceder a las Pymes, a las personas trabajadoras con menos formación y a los sectores más afectados por la pandemia. Como conclusión podemos decir que hace falta que la orientación profesional se adapte a la realidad actual porque es muy necesaria para evitar que se generen más diferencias sociales Por otro lado, tiene que ser un servicio que se dé a largo de la vida de las personas y que sea accesible en toda la población, independientemente de qué sea su situación laboral.es
dc.description.abstractThe current situation, full of change and uncertainty, is transforming the labor market. Some occupations are disappearing, others are undergoing major changes and some will soon be created. Faced with this new reality, many people will have to rethink their professional objective and this will involve a process of recycling (upskilling and reskilling) to reposition themselves in the new labor market. The aim of this work has been to analyze what role is being given to career guidance in Catalonia, in this context of pandemic and in the future scenarios to come, in order to help people to reinvent themselves by acquiring new skills for the labor market of 2030. We have also studied the role of guidance in public actions that seem to be more innovative, such as active policies, economic recovery policies and outplacement, both public and private. A qualitative methodology has been followed, using the analysis of documentary information and semi-structured interviews to different significant agents who are in contact with professional guidance. The results confirm that it is increasingly present in the most important institutional pragmatic documents in Catalonia, but also show that there are still shortcomings when it comes to defining prospects of insertion and employability in the medium and long term. Finally, it has been proved that professional guidance has difficulties in accessing SMEs, less educated workers and the sectors most affected by the pandemic. In conclusion, we can say that career guidance needs to be adapted to the current reality because it is very necessary to avoid generating more social differences. On the other hand, it must be a service that is provided throughout people's lives and that is accessible to the entire population, regardless of their employment situation.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectorientació professionalca
dc.subjectcareer guidanceen
dc.subjectreciclatge professionalca
dc.subjecttransició laboralca
dc.subjectcompetènciesca
dc.subjectorientació laboralca
dc.subjectreskillingen
dc.subjectjob transitionen
dc.subjectskillsen
dc.subjectjob guidanceen
dc.subjectorientación profesionales
dc.subjectreciclaje profesionales
dc.subjecttransición laborales
dc.subjectcompetenciases
dc.subjectorientación laborales
dc.subject.lcshCOVID-19 Pandemic, 2020- -- TFMen
dc.titleEl rol de l'orientació professional en la situació actual de pandèmia a Catalunya-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacPandèmia de COVID-19, 2020- -- TFMca
dc.subject.lcshesPandemia de la COVID-19, 2020- -- TFMes
dc.contributor.tutorGibert Badia, Francesc-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageCatalunya-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emartividTFM0621memòria.pdfMemòria del TFM1,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open