Master's Degree in Philosophy for Contemporary Challenges 22

El màster de Filosofia per als Reptes Contemporanis de la UOC proporciona les eines conceptuals i metodològiques pròpies del pensament crític i filosòfic, per poder estudiar i aprofundir en l'anàlisi i la comprensió dels reptes socials, ambientals i polítics del món actual.
El máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos de la UOC proporciona las herramientas conceptuales y metodológicas propias del pensamiento crítico y filosófico, para poder estudiar y profundizar en el análisis y la comprensión de los retos sociales, ambientales y políticos del mundo actual.

Browse
Collections in this community