Joint Bachelor's Degree in Anthropology and Human Evolution (URV, UOC) 16

El grau d'Antropologia i Evolució Humana, elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i que coordina la URV, s'orienta a formar estudiants en el camp de l'antropologia en els seus dos vessants principals: social i cultural, i evolució humana.
El Grado en Antropología y Evolución Humana, elaborado conjuntamente entre la Universidad Rovira y Virgili (URV) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y que coordina la URV, está orientado a formar estudiantes en el campo de la Antropología en sus dos vertientes principales: social y cultural, y evolución humana.

Browse
Collections in this community