Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/137046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCortina Simon, Bernat-
dc.contributor.otherCasado-Martínez, Carlos-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-01-04T22:54:12Z-
dc.date.available2022-01-04T22:54:12Z-
dc.date.issued2022-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/137046-
dc.description.abstractAquest projecte defineix la metodologia de gestió de continguts d'una plataforma web per la realització de cursos online en català. La idea del projecte d'una web per a oferir cursos online basada en el CMS (acrònim de l'anglès Content Management System, Sistema de Gestió de Continguts) WordPress sorgeix de la necessitat d'un familiar per a assolir un nivell en informàtica i la impossibilitat de poder estudiar presencialment ni de trobar cap espai de confiança on poder realitzar aquest aprenentatge en català. Els objectius principals consisteixen a concentrar en un sol lloc web diferents cursos de temàtica informàtica, de diferents nivells, dificultat i durada per a algú que vol millorar el seu nivell informàtic i, a més, fer el curs en català. Els objectius secundaris són essencialment aprendre a utilitzar un CMS en un projecte real per a, en un futur, fer-ne difusió i portar-ho a la pràctica. La metodologia utilitzada consisteix en un fer una recerca prèvia, detectar les necessitats del públic objectiu, planificar i definir l'abast del projecte, elaborar el disseny conceptual i tècnic, desenvolupar la web, realitzar test amb usuaris per, finalment, elaborar la proposta definitiva i publicar-la en una plataforma a Internet. L'evolució d'aquest projecte m'ha permès aprendre molt del què suposa la creació d'un projecte complet i real, i posar en pràctica una síntesis dels coneixements adquirits durant els estudis del Grau de Multimèdia. Aquest projecte és el Treball de Fi de Grau dels estudis de Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya i s'emmarca en la branca de de Gestió i Publicació de continguts.ca
dc.description.abstractThis project defines the content management methodology of a web platform for conducting online courses in Catalan. The idea of designing a website to offer online courses based on the CMS (acronym for Content Management System) WordPress appears from the need for a family member to achieve a level in computer science and the impossibility of being able to study in person or to find any space of confidence where to be able to carry out this learning in Catalan language. The main objective is to concentrate on a single website the different courses, of different levels, difficult and duration for someone who wants to improve their computer skills in Catalan. The secondary objectives are essentially to learn how to use a CMS in a real project to disseminate it in the future and put it into practice. The methodology consists in making preliminary research, identify the needs of the target, plan and define the project scope, develop the conceptual and technical design, development the website, make tests with end users to develop, and publish the final proposal into an Internet platform. The development on this project allowed me to learn a lot about what it means creating a complete and real project and implement a synthesis of the knowledge acquired during the Multimedia Degree.en
dc.description.abstractEste proyecto define la metodología de gestión de contenidos de una plataforma web por la realización de cursos en línea en catalán. La idea del proyecto de una web para ofrecer cursos en línea basada en el CMS (acrónimo del inglés Contento Management System, Sistema de Gestión de Contenidos) WordPress surge de la necesidad de un familiar para lograr un nivel en informática y la imposibilidad de poder estudiar presencialmente ni de encontrar ningún espacio de confianza donde poder realizar este aprendizaje en catalán. Los objetivos principales consisten a concentrar en un solo sitio web diferentes cursos de temática informática, de diferentes niveles, dificultad y duración para alguien que quiere mejorar su nivel informático y, además, hacer el curso en catalán. Los objetivos secundarios son esencialmente aprender a utilizar un CMS en un proyecto real para, en un futuro, hacer difusión y llevarlo a la práctica. La metodología utilizada consiste en un hacer una investigación previa, detectar las necesidades del público objetivo, planificar y definir el alcance del proyecto, elaborar el diseño conceptual y técnico, desarrollar la web, realizar maceta con usuarios por, finalmente, elaborar la propuesta definitiva y publicarla en una plataforma a Internet. La evolución de este proyecto me ha permitido aprender mucho del que supone la creación de un proyecto completo y real, y poner en práctica una síntesis de los conocimientos adquiridos durante los estudios del Grado de Multimedia. Este proyecto es el Trabajo de Fin de Grado de los estudios de Multimedia de la Universitat Oberta de Catalunya y se enmarca en la rama de de Gestión y Publicación de contenidos.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectsistemes de gestió de contingutsca
dc.subjectcontent management systemsen
dc.subjectWordPressca
dc.subjectmultimèdiaca
dc.subjectWordPressen
dc.subjectmultimediaen
dc.subjectsistemas de gestión de contenidoses
dc.subjectWordPresses
dc.subjectmultimediaes
dc.subject.lcshMultimedia systems -- TFGen
dc.titleInfoCurs.cat-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacSistemes multimèdia -- TFGca
dc.subject.lcshesSistemas multimedia -- TFGes
dc.contributor.tutorLaiz Triana, Antonio-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageCatalunya-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 

bernatcortinaTFG012vídeopresentació.mp4

Vídeo presentació del projecte539,6 MBMP4View/Open
bernatcortinaTFG012presentació.pdfPresentació del TFG2,66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
bernatcortinaTFG0121memòria.pdfMemòria del TFG13,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open