Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/137746
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGómez Saló, Carles-
dc.contributor.otherDaradoumis, Thanasis-
dc.coverage.spatialGirona-
dc.date.accessioned2022-01-20T21:07:46Z-
dc.date.available2022-01-20T21:07:46Z-
dc.date.issued2022-01-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/137746-
dc.description.abstractUn dels conceptes més popularitzats recentment, sobretot d'ençà de la pandèmia, ha sigut el de la transformació digital, que es descriu com "l'efecte social total i global de la digitalització". El procés de digitalització ha donat lloc a més oportunitats per transformar i canviar els models de negoci, les estructures socioeconòmiques, les mesures legals i polítiques, els patrons organitzacionals, les barreres culturals, etc. D'aquesta transformació han sorgit noves idees de negoci i innovacions tecnològiques a les empreses, que impliquen canvis en la forma d'operació, cultura organitzacional, atenció al client, la reorganització d'estratègies i processos. Però també ha comportat la centralitat de les dades digitals. Sota aquest paradigma apareix l'anomenada "Plataformització", la qual engloba els canvis organitzatius que, gràcies a l'ús de les xarxes digitals, permeten coordinar les transaccions comercials i no comercials a través d'algorismes. Un canvi rellevant en un món com el nostre cada vegada més digital on passem a accedir de forma eficaç i segura a béns i serveis. En conclusió, la revolució digital és un procés disruptiu i transversal que té una gran capacitat de generar progrés social, sempre que adaptem la legislació i la normativa a la nova realitat i no deixem enrere les persones amb més dificultats per adaptar-se a aquest nou escenari. Per aquest motiu, aquest treball planteja la recerca i desenvolupament d'una plataforma col·laborativa des del prisma més social i en un àmbit tan fonamental com el de l'habitatge.ca
dc.description.abstractOne of the most popular concepts recently, especially since the pandemic, has been that of digital transformation, which is described as "the total and global social effect of digitization." The digitization process has led to more opportunities to transform and change business models, socio-economic structures, legal and policy measures, organizational patterns, cultural barriers, and so on. From this transformation have emerged new business ideas and technological innovations in companies, which involve changes in the way of operation, organizational culture, customer service, the reorganization of strategies and processes. But it has also led to the centrality of digital data. Under this paradigm is the so-called "Platforming", which includes organizational changes that, thanks to the use of digital networks, allow to coordinate commercial and non-commercial transactions through algorithms. A significant change in an increasingly digital world like ours where we have access to goods and services effectively and securely. In conclusion, the digital revolution is a disruptive and cross-cutting process that has a great capacity to generate social progress, as long as we adapt legislation and regulations to the new reality and do not leave behind those who have more difficulty adapting to this new stage. For this reason, this work proposes the research and development of a collaborative platform from the most social point of view and in an area as fundamental as housing.en
dc.description.abstractUno de los conceptos más popularizados recientemente, sobre todo desde la pandemia, ha sido lo de la transformación digital, que se describe como "el efecto social total y global de la digitalización". El proceso de digitalización ha dado lugar a más oportunidades para transformar y cambiar los modelos de negocio, las estructuras socioeconómicas, las medidas legales y políticas, los patrones organizacionales, las barreras culturales, etc. De esta transformación han surgido nuevas ideas de negocio e innovaciones tecnológicas a las empresas, que implican cambios en la forma de operación, cultura organizacional, atención al cliente, la reorganización de estrategias y procesos. Pero también ha comportado la centralidad de los datos digitales. Bajo este paradigma aparece la llamada "Plataformització", la cual engloba los cambios organizativos que, gracias al uso de las redes digitales, permiten coordinar las transacciones comerciales y no comerciales a través de algoritmos. Un cambio relevante en un mundo como nuestro cada vez más digital donde pasamos a acceder de forma eficaz y segura a bienes y servicios. En conclusión, la revolución digital es un proceso disruptivo y transversal que tiene una gran capacidad de generar progreso social, siempre que adaptamos la legislación y la normativa a la nueva realidad y no dejamos atrás las personas con más dificultades para adaptarse a este nuevo escenario. Por este motivo, este trabajo plantea la investigación y desarrollo de una plataforma colaborativa desde el prisma más social y en un ámbito tan fundamental como el de la vivienda.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecthabitatgeca
dc.subjecthousingen
dc.subjectconvivènciaca
dc.subjectinclusió socialca
dc.subjectdigitalitzacióca
dc.subjectcol·laboracióca
dc.subjectxarxaca
dc.subjectcoexistenceen
dc.subjectsocial inclusionen
dc.subjectdigitalizationen
dc.subjectcollaborationen
dc.subjectnetworken
dc.subjectviviendaes
dc.subjectconvivenciaes
dc.subjectinclusión sociales
dc.subjectdigitalizaciónes
dc.subjectcolaboraciónes
dc.subjectredes
dc.subject.lcshSocial integration -- TFGen
dc.titleKloosiv: Plataforma web per a la inclusió social en l'habitatge-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacIntegració social -- TFGca
dc.subject.lcshesIntegración social -- TFGes
dc.contributor.tutorMartí Pintanel, Javier-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 

cgomezsalTFG0122vídeo.mp4

Vídeo presentació del TFG343,37 MBMP4View/Open
cgomezsalTFG0122memòria.pdfMemòria del TFG10,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
cgomezsalTFG0122presentació.pdfPresentació del TFG10,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open