Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/138086
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarcos Fa, Josep Oriol-
dc.contributor.otherCobo Rodríguez, Germán-
dc.coverage.spatialLlançà-
dc.date.accessioned2022-01-24T17:33:57Z-
dc.date.available2022-01-24T17:33:57Z-
dc.date.issued2022-06-24-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/138086-
dc.description.abstractLa creixent demanda de dades en dispositius mòbils ha creat la necessitat d'habilitar noves bandes de telecomunicació, per aquest motiu es requereixen antenes capaces de captar totes les bandes on emeten aquest dispositius. A causa de la miniaturització dels dispositius, l'augment de bandes de comunicació i el consum d'aquests s'ha creat la necessitat de proporcionar antenes de menor mida, guany elevat, multibanda, altament eficients i econòmicament viables. Aquest treball es centrarà en l'estudi d'antenes microstrip pel seu baix cost de producció i disseny. Al llarg d'aquest projecte es duran tasques de simulació de diferents característiques de una antena ja dissenyada a través del software de simulació IE3D. L'anàlisi de les dades i les comparatives corresponents dels paràmetres més importants que intervenen en el disseny real d'una antena. L'objectiu principal d'aquest treball és analitzar i estudiar a través de articles relacionats i simulacions com afecten les característiques externes al element de radiació i avaluar la viabilitat d'aquests.ca
dc.description.abstractLa creciente demanda de datos en dispositivos móviles ha creado la necesidad de habilitar nuevas bandas de telecomunicación, por este motivo se requieren antenas capaces de captar todas las bandas donde emiten este dispositivos. A causa de la miniaturización de los dispositivos, el aumento de bandas de comunicación y el consumo de estos se ha creado la necesidad de proporcionar antenas de menor medida, ganancia elevada, multibanda, altamente eficientes y económicamente viables. Este trabajo se centrará en el estudio de antenas microstrip por su bajo coste de producción y diseño. A lo largo de este proyecto se llevarán tareas de simulación de diferentes características de una antena ya diseñada a través del software de simulación IE3D. El análisis de los datos y las comparativas correspondientes de los parámetros más importantes que intervienen en el diseño real de una antena. El objetivo principal de este trabajo es analizar y estudiar a través de artículos relacionados y simulaciones como afectan las características externas al elemento de radiación y evaluar la viabilidad de estos.es
dc.description.abstractThe growing demand for data in mobile devices has created the need to enable new telecommunication bands, for this reason antennas capable of capturing all the bands where these devices emit are required. Due to the miniaturization of the devices, the increase of communication bands and the consumption of these has created the need to provide smaller, high gain, multiband, highly efficient and economically viable antennas. This work will focus on the study of microstrip antennas due to their low production and design cost. Throughout this project, simulation tasks of different characteristics of an already designed antenna will be carried out using IE3D simulation software. The analysis of the data and the corresponding comparisons of the most important parameters involved in the actual design of an antenna. The main objective of this work is to analyze and study through related articles and simulations how external characteristics affect the radiation element and to evaluate the feasibility of these.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es-
dc.subjectelement paràsitca
dc.subjectmultibandaca
dc.subjectacoblatca
dc.subjectacopladoes
dc.subjecttraileren
dc.subjectmultibandaes
dc.subjectmultibanden
dc.subjectelemento parasitoes
dc.subjectparasitic elementen
dc.subject.lcshTelecommunication -- TFGen
dc.titleAnàlisis de una antena amb paràsit per a operar en multibanda-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacTelecomunicació -- TFGca
dc.subject.lcshesTelecomunicación -- TFGes
dc.contributor.tutorAnguera, Jaume-
dc.contributor.tutorAndújar Linares, Aurora-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jormafaTFC0122memoria.pdfMemoria del TFG57,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open