Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/138090
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMira Palacios, Josep Antoni-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-01-24T18:15:25Z-
dc.date.available2022-01-24T18:15:25Z-
dc.date.issued2022-01-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/138090-
dc.description.abstractEl present treball pretén cobrir els fonaments acadèmics del que seria el rol professional de l'Arquitecte de Programari. Aquest rol te una forta implantació en el mercat i és un dels perfils més demandats, però no consta d'un recorregut acadèmic adequat a les seves exigències. Específicament en aquest treball es planteja el que seria el pla docent d'una assignatura de fonaments d'arquitectura del programari, i com a tal es proposa tot el que hauria de composar una assignatura del GEI, des dels mòduls teòrics que la composarien, a les pràctiques, passant per exercicis, PACS, referències i formes d'avaluació. El treball no es limita a la proposta d'una assignatura de caire fonamental dins del GEI, sinó que ofereix també un possible itinerari específic d'arquitectura per a continuar l'especialització en aquest rol, o fins i tot la seva plasmació en estudis de postgrau.ca
dc.description.abstractThis paper aims to cover the academic foundations of what would be the professional role of the Software Architect. This role has a strong presence in the market and is one of the most demanded profiles, but it does not consist of an academic path appropriate to its requirements. Specifically, this work raises what would be the teaching plan of a subject of fundamentals of software architecture, and as such proposes everything that should compose a subject of the bachelor's degree in computer engineering (BDCE), from the theoretical modules that would compose it, to the practices, exercises, continuous assessment tests, references, and forms of evaluation. The work is not limited to the proposal of a subject of a fundamental nature within the BDCE, but also offers a possible specific architectural itinerary to continue the specialization in this role, or even its embodiment in studies of postgraduate.en
dc.description.abstractEl presente trabajo pretende cubrir los fundamentos académicos de lo que sería el rol profesional del Arquitecto de Software. Este rol tiene una fuerte implantación en el mercado y es uno de los perfiles más demandados, pero no consta de un recorrido académico adecuado a sus exigencias. Específicamente en este trabajo se plantea lo que sería el plan docente de una asignatura de fundamentos de arquitectura del software, y como tal se propone todo lo que debería componer una asignatura del GEI, desde los módulos teóricos que la compondrían, las prácticas, pasando por ejercicios, PACS, referencias y formas de evaluación. El trabajo no se limita a la propuesta de una asignatura de carácter fundamental dentro del GEI, sino que ofrece también un posible itinerario específico de arquitectura para continuar la especialización en este rol, o incluso su plasmación en estudios de posgrado.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectcomunicacióca
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectcomunicaciónes
dc.subjectlideratgeca
dc.subjectestils d'arquitecturaca
dc.subjectliderazgoes
dc.subjectestilos de arquitecturaes
dc.subjectleadershipen
dc.subjectarchitectural stylesen
dc.subject.lcshComputer architecture -- TFGen
dc.titleProposta d'una assignatura de Fonaments d'Arquitectura del Programari per al Grau d'Enginyeria Informàtica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacArquitectura d'ordinadors -- TFGca
dc.subject.lcshesArquitectura de ordenadores -- TFGes
dc.contributor.tutorEscudero Sabadell, Xavier-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jmirapTFG0122memòria.pdfMemòria del TFG2,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
jmirapTFG0122presentació.pdfPresentació del TFG2,89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open