Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/139532
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMoreno Trasserra, Bet-
dc.coverage.spatialSant Fruitós de Bages-
dc.date.accessioned2022-02-21T06:11:12Z-
dc.date.available2022-02-21T06:11:12Z-
dc.date.issued2022-01-24-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/139532-
dc.description.abstractLa pandèmia provocada per la COVID-19 i les mesures restrictives per a prevenirne la seva propagació han estat factors precipitants de l'augment dels trastorns de conducta alimentària (en endavant TCA) especialment en la població adolescent (1), així com també en pacients que prèviament ja patien aquest tipus de trastorn. Els TCA són un trastorn mental caracteritzats per l'existència d'una relació alterada del comportament i dels sentiments respecte a l'alimentació, inclosa l'alteració de l'absorció dels aliments segons el Manual Diagnòstic i Estadístic dels trastorns mentals (DSM-V) (2) amb la conseqüent afectació tant a nivell de salut física com psicològica. Aquests trastorns prenen més rellevància en l'etapa de l'adolescència, un grup especialment influenciable pels canvis biològics i físics que pateixen que els converteix en un dels grups més vulnerables per se, i especialment en aquest moment de la història (pandèmia deguda a la COVID-19) on impera l'aïllament social, l'augment de l'ús de les xarxes socials, el cànons de bellesa i la cultura per la imatge, juntament amb la necessitat d'adquirir hàbits saludables en quant a l'alimentació i la forma física. La situació extraordinària deguda a la pandèmia i pensant en una possible aparició d'una situació semblant en un futur ens porta a la necessitat de crear un programa de prevenció i detecció dels TCA en adolescents de 3r i 4t d'ESO (Educació Secundària Obligatòria) en centres d'educació secundària donant, per una banda, eines al personal educatiu i per altra banda, promovent habilitats personals per a una autoestima saludable, fomentant hàbits saludables i vetllant per a un accés segur a les xarxes socials als adolescents de 3r i 4t d'ESO.ca
dc.description.abstractLa pandemia provocada por la COVID-19 y las medidas restrictivas para prevenirne su propagación han sido factores precipitants del aumento de los trastornos de conducta alimentaria (en lo sucesivo TCA) especialmente en la población adolescente (1), así como también en pacientes que previamente ya sufrían este tipo de trastorno. Los TCA son un trastorno mental caracterizados por la existencia de una relación alterada del comportamiento y de los sentimientos respecto a la alimentación, incluida la alteración de la absorción de los alimentos según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) (2) con la consecuente afectación tanto a nivel de salud física como psicológica. Estos trastornos toman más relevancia en la etapa de la adolescencia, un grupo especialmente influenciable por los cambios biológicos y físicos que sufren que los convierte en uno de los grupos más vulnerables per se, y especialmente en este momento de la historia (pandemia debida a la COVID-19) donde impera el aislamiento social, el aumento del uso de las redes sociales, el cánones de belleza y la cultura por la imagen, junto con la necesidad de adquirir hábitos saludables en en cuanto a la alimentación y la forma física. La situación extraordinaria debida a la pandemia y pensando en una posible aparición de una situación parecida en un futuro nos lleva a la necesidad de crear un programa de prevención y detección de los TCA en adolescentes de 3.º y 4.º de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) en centros de educación secundaria donante, por un lado, herramientas al personal educativo y por otro lado, promoviendo habilidades personales para una autoestima saludable, fomentando hábitos saludables y velando para un acceso seguro en las redes sociales a los adolescentes de 3.º y 4.º de ESO.es
dc.description.abstractThe pandemic caused by COVID-19 and the restrictive measures to prevent its spread have been precipitating factors in the increase of eating disorders (hereinafter referred to as ED), especially in the adolescent population (1), as well as in patients who previously suffered from this type of disorder. eating disorders (hereinafter referred to as ED), especially in the adolescent population (1), as well as in patients who previously suffered from this type of disorder. ED is a mental disorder characterized by the existence of an altered relationship of behavior and feelings about food, including altered absorption of food according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) (2) with the consequent affectation at both the physical and psychological health level. These disorders become more relevant in the adolescent stage, a group especially influenced by the biological and physical changes they undergo, which makes them one of the most vulnerable groups per se, and especially at this time in history (pandemic due to COVID-19) where social isolation, increased use of social networks, the canons of beauty and the culture of image, together with the need to acquire healthy habits in terms of food and physical fitness, prevail. The extraordinary situation due to the pandemic and thinking about a possible appearance of a similar situation in the future leads us to the need to create a program for the prevention and detection of ED in adolescents of 3rd and 4th ESO (Compulsory Secondary Education) in secondary schools by providing, on the one hand, tools to the educational staff and on the other hand, promoting personal skills for a healthy self-esteem, promoting healthy habits and ensuring a safe access to social networks for adolescents in 3rd and 4th ESO (Compulsory Secondary Education).en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es-
dc.subjecttrastorns de conducta alimentàriaca
dc.subjecttrastornos de conducta alimentariaes
dc.subjecteating disordersen
dc.subjectpandèmiaca
dc.subjectpandemiaes
dc.subjectpandemicen
dc.subjectadolescentsca
dc.subjectadolescenteses
dc.subjectadolescentsen
dc.subjectCOVID-19en
dc.subjectCOVID-19ca
dc.subjectCOVID-19es
dc.subject.lcshNutrition -- TFMen
dc.titleMillora dels estils de vida i de l'autoestima en població adolescent (14-16 anys) després d'una pandèmia-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacNutrició -- TFMca
dc.subject.lcshesNutrición -- TFMes
dc.contributor.tutorSerra Alías, Margarita-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
betmoreno77TFM0122memoria.pdfMemoria del TFM1,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open