Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/139986
Title: Dioses Peregrinos. Ritos procesionales e interacción entre ciudades-estado durante el Dinástico Antiguo en Mesopotamia
Author: Martinez Garcia, Kepa
Tutor: Vidal Palomino, Jordi
Keywords: Mesopotamia
river processions
glyptic
Issue Date: 25-Jan-2022
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: El present treball de recerca té com a objectiu la reconstrucció amb el detall més gran possible dels elements que conformen els rituals processionals durant el període Dinàstic Antic en la zona meridional de la plana al·luvial mesopotàmica. Per a això s'extrauran les diverses característiques d'aquestes cerimònies de les composicions literàries de tradició sumèria que inclouen el tema del Viatge dels Déus. Aquestes composicions seran analitzades amb el suport de diverses fonts secundàries de reconegut prestigi obtingudes mitjançant una exhaustiva cerca bibliogràfica. Per a completar i corroborar les informacions aconseguides de les anteriors fonts epigràfiques es durà a terme una anàlisi diacrònica i qualitativa d'un corpus temàtic de segells cilíndrics, miniatures d'embarcacions i models de capelles i altars del Tercer Mil·lenni a. C. reunit per a l'ocasió a partir dels fons de diversos museus, col·leccions privades i monografies especialitzades. Això servirà per a completar la caracterització d'aquestes cerimònies i interpretar-les en el marc de les religions mesopotàmiques. Mitjançant l'anàlisi de les evidències epigràfiques conegudes com a city-seals es tractarà de corroborar la hipòtesi proposada per autors com Roger Matthews de l'existència d'una amfictionia sumèria durant el període Dinàstic Arcaic i s'avaluarà el paper dels ritus processionals fluvials com a eina d'organització jeràrquica i de cohesió comunitària en la formació d'aquesta unitat supra-regional de caràcter religiós.
Language: Spanish
URI: http://hdl.handle.net/10609/139986
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kmartinez82TMF0122memoria.pdfMemoria del TFM7,85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open