Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/140947

Angles Juanpere, Benjami  
Delgado García, Ana María  
taxation
Title: Fiscalitat autonòmica i local, febrer 2017
Author: Rovira Ferrer, Irene
Abstract: Learning material of the Universitat Oberta de Catalunya. Material published under a Creative Commons license after 6 semesters from the date of publication.
Keywords: tax system
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Issue Date: Feb-2017
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Appears in Collections:UOC Learning resources

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiscalitat autonòmica i local_Mòdul 3_Sistema tributari local (I). Règim constitucional de la tributació local.Estructura del sistema tributari local.Impost sobre béns immobles. Impost sobre activitats econòmiques.pdfFiscalitat autonòmica i local_Mòdul 3_Sistema tributari local (I). Règim constitucional de la tributació local.Estructura del sistema tributari local.Impost sobre béns immobles. Impost sobre activitats econòmiques259,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Fiscalitat autonòmica i local_Mòdul 2_Sistema tributari autonòmic (II). Impostos cedits per l'Estat i règims especials per raó del territori (Canàries, Ceuta i Melilla).pdfFiscalitat autonòmica i local_Mòdul 2_Sistema tributari autonòmic (II). Impostos cedits per l'Estat i règims especials per raó del territori (Canàries, Ceuta i Melilla)284,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Fiscalitat autonòmica i local_Mòdul 1_Sistema tributari autonòmic (I). Règims forals i tributs propis de les Comunitats Autònomes de règim comú.pdfFiscalitat autonòmica i local_Mòdul 1_Sistema tributari autonòmic (I). Règims forals i tributs propis de les Comunitats Autònomes de règim comú274,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Fiscalitat autonòmica i local_Portada.pdfFiscalitat autonòmica i local_Portada159,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Fiscalitat autonòmica i local_Mòdul 4 _Sistema tributari local (II). Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.pdfFiscalitat autonòmica i local_Mòdul 4 _Sistema tributari local (II). Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres275,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open