Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/143728
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBarquero Cabrero, José Daniel-
dc.date.accessioned2022-05-04T12:34:08Z-
dc.date.available2022-05-04T12:34:08Z-
dc.date.issued2021-04-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/143728-
dc.description.abstractLa professió de relacions públiques, que se centra en la interpretació i la persuasió dels públics, es basa en un art aplicat a una ciència social i econòmica que l'any 2023 farà cent anys. La va fundar el professor Dr. Edward Bernays Freud, assessor de la Casa Blanca i de presidents dels Estats Units (amb qui vaig treballar). En aquesta recerca presentem la creació d'un nou model de comprensió, interpretació i persuasió dels públics, tenint en compte les noves tecnologies de la informació i demostrant-ne l'eficàcia. Després d'analitzar tots els antecedents previs sobre la persuasió dels públics en recerques pròpies i externes, i sobre la base de la nostra pròpia experiència acumulada durant trenta anys, hem establert les bases d'una aportació nova i original a través del model Business PR Funnel. Aquest model és capaç de concentrar en un embut (funnel) un pla de negocis de relacions públiques dissenyat estratègicament en el qual es fan servir les tecnologies més noves. A més, expliquem el desenvolupament del model, com es fa, on, quan i per què, per tal que ens condueixi amb èxit a la desitjada persuasió dels públics. Amb el model Business PR Funnel, les relacions públiques esdevenen una nova estratègia de control i persuasió de la conducta social, tan important per a les organitzacions. Les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, la realitat augmentada, la computació en núvol o les dades massives han de formar part dels instruments que utilitzen els professionals de les relacions públiques i de les eines que hi estan unides. Tot el que s'ha exposat no és només una eina per a nosaltres, sinó també un instrument de connexió permanent per als públics. Amb aquesta eina, l'individu disposa d'una manera eficaç no sols de comunicar-se, sinó també d'informar-se. El model Business PR Funnel garanteix l'estatus de poder que representa persuadir els públics. Aquests n'obtenen un benefici, i els qui persuadeixen, un altre, de manera que es genera un interès mutu sobre una base científica, amb eines tecnològiques de primer ordre.ca
dc.description.abstractLa profesión de relaciones públicas, que se centra en la interpretación y la persuasión de los públicos, se basa en un arte aplicado a una ciencia social y económica que en 2023 cumplirá cien años. La fundó el profesor Dr. Edward Bernays Freud, asesor de la Casa Blanca y de presidentes de los Estados Unidos (con quien trabajé). En esta investigación presentamos la creación de un nuevo modelo de comprensión, interpretación y persuasión de los públicos, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de la información y demostrando su eficacia. Tras analizar todos los antecedentes previos sobre la persuasión de los públicos en investigaciones propias y externas, y sobre la base de nuestra propia experiencia acumulada durante treinta años, hemos sentado las bases de una aportación nueva y original a través del modelo Business PR Funnel. Este modelo es capaz de concentrar en un embudo (funnel) un plan de negocios de relaciones públicas diseñado estratégicamente en el que se utilizan las tecnologías más novedosas. Además, explicamos el desarrollo del modelo, cómo se hace, dónde, cuándo y por qué, para que nos conduzca con éxito a la deseada persuasión de los públicos. Con el modelo Business PR Funnel, las relaciones públicas se convierten en una nueva estrategia de control y persuasión de la conducta social, tan importante para las organizaciones. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la computación en la nube o los macrodatos deben formar parte de los instrumentos que utilizan los profesionales de las relaciones públicas y de las herramientas que están unidas a ellos. Todo lo expuesto no es solo una herramienta para nosotros, sino también un instrumento de conexión permanente para los públicos. Con esta herramienta, el individuo cuenta con una forma eficaz no solo de comunicarse, sino también de informarse. El modelo Business PR Funnel garantiza el estatus de poder que representa persuadir a los públicos. Estos obtienen un beneficio, y quienes persuaden, otro, generando un interés mutuo sobre una base científica, con herramientas tecnológicas de primer orden.es
dc.description.abstractThe profession of Public Relations is based on an art applied to social and economic science that will be 100 years old in the year 2023, and which was pioneered by Prof. Dr. Edward Bernays Freud, advisor to the White House and Presidents of the United States, (with whom I worked). The profession of public relations focuses on interpreting and persuading audiences. In this research, we present the creation of a new model of understanding, interpreting, and persuading, taking into account the new information technologies and demonstrating their effectiveness. After examining the background, in our own work and the work of others, on persuasion of the public, and based on our own experience accumulated over thirty years, we have laid the foundations for a new and original contribution involving the Business P.R. Funnel. This model is able to concentrate a strategically designed Public Relations Business Plan in a funnel, which uses the latest and most innovative technologies. We also explain the development of the model, and how, where, when, and why it is used so that it successfully leads to the desired persuasion of the public. The new form of public relations applies in the model we present, the Business P.R. Funnel, as a new strategy for public relations and for the control and persuasion of social behaviour that is so important to organizations. New technologies, artificial intelligence, augmented reality, cloud computing and big data must be some of the tools and instruments used by public relations professionals. The above is not only a tool for us, but also a tool for constant connection by audiences. The individual has embarked on an excessive and effective means, not only of communicating, but also of obtaining information. The Business P.R. Funnel will ensure the status of the power that persuading the public represents, with the public obtaining one benefit and the persuader another, achieving their mutual interests on a scientific basis and using first-rate technological tools.en
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectrelacions públiquesca
dc.subjectrelaciones públicases
dc.subjectpublic relationsen
dc.subjectpersuasióca
dc.subjectpersuasiónes
dc.subjectpersuasionen
dc.subjecttecnologiesca
dc.subjecttecnologíases
dc.subjecttechnologiesen
dc.subjectempresesca
dc.subjectempresases
dc.subjectcompaniesen
dc.subject.lcshPublic relationsen
dc.titleRelaciones públicas empresariales: "BUSINESS P.R. FUNNEL". Cómo persuadir a los públicos en la sociedad de la información-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.subject.lemacRelacions públiquesca
dc.subject.lcshesRelaciones públicases
dc.contributor.directorDelgado García, Ana María-
dc.contributor.directorOliver Cuello, Rafael-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Tesis doctorals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESIS UOC- nov 2020-Jose Daniel Barquero.pdfBarquero_Cabrero_Tesis2,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open