Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/145288
Title: Disseny i implementació de la base de dades per a una aplicació de control de processos de seguretat informàtica
Author: Ricart Grivé, Enric
Director: Xavier Baró Solé
Tutor: Jordi Ferrer Duran
Keywords: base de dades
oracle
relacional
anàlisis de vulnerabilitats
indicadors online de dades
Issue Date: 10-Jun-2022
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Aquest treball dóna resposta a les necessitats una gran empresa del sector automobilístic que vol implantar una nova aplicació per controlar tots els seus processos de seguretat informàtica i així tenir controlat qualsevol vulnerabilitat a la qual l¿empresa pugui estar exposada.. Amb aquest objectiu, el treball analitza els requisits del client, n¿identifica els punts clau, transcorre les diferents etapes fonamentals de disseny d¿una base de dades, tria el sistema gestor de base de dades més convenient i elabora la documentació associada a tot aquest procés. El resultat d¿aquesta implementació es composa en: un script de creació de base de dades i inicialització de dades de prova, una memòria amb tota la metodologia seguida i el seu desenvolupament i uns annexos i scripts associats comentats amb el codi escrit. Durant el transcurs del treball s¿han fonamentat els coneixements adquirits d¿un gran rang d¿assignatures. S¿han après nous processos interns sobre tecnologies utilitzades i ha permès trobar nous enfocamentss en el disseny de base de dades.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/145288
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ericartg_producte.zip942,86 kBzipView/Open
ericartg_memoria.pdf2,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open