Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/145750
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSolé Erill, Benjamí-
dc.contributor.otherGarrigues, Carles-
dc.date.accessioned2022-06-27T13:16:38Z-
dc.date.available2022-06-27T13:16:38Z-
dc.date.issued2022-05-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/145750-
dc.description.abstractEl plantejament d'aquest treball final de màster neix d'una experiència personal. Com a soci fundador d'una acadèmia de ball, a l'hora de muntar esdeveniments de petit format com sortides de cap de setmana o festivals final de curs, no es va trobar cap solució tecnològica que satisfés les necessitats d'organització i gestió d'entrades. El treball ha prioritzat aprofundir en els coneixements adquirits en els estudis cursats. Per aquest motiu, s'ha optat per realitzar una aplicació des de l'inici, com a producte nou i no com una adaptació de cap producte existent. L'objectiu principal d'aquest treball és, doncs, desenvolupar una aplicació per a Android destinada a l'organització i gestió d'esdeveniments de petit format o amateurs amb funcionalitats bàsiques com la identificació d'usuari segons el seu rol, generació i lectura de codis QR per a la gestió de les entrades i identificar reserves associades als promotors de l'esdeveniment i filtrar-les per promotor. S'ha implementat Firebase com a Backend amb els serveis d'autenticació, base de dades i emmagatzematge. I s'ha desenvolupat l'aplicació seguint el patró de desenvolupament MVVM. Un cop realitzat el treball, es pot concloure que s'han assolit els principals objectius marcats i s'ha obtingut una aplicació per a la gestió d'esdeveniments de petit format.ca
dc.description.abstractThe approach to this final master's thesis is based on personal experience. As a founding member of a dance academy, when it came to setting up small- format events such as weekend events or end-of-year festivals, no technological solution was found that satisfy the needs of organizing and managing the event tickets. This project has prioritized deepening the knowledge acquired in the current studies. For this reason, it has been decided to make an application from the beginning, as a new product and not as an adaptation of any existing product. The main objective of this project is to develop an application for Android to help the organization and management of small format or amateur events with basic functionalities such as user identification according to their role, generation and reading QR codes for ticket management and identify reservations associated with event promoters and filter them by promoter. Firebase has been implemented as a Backend with authentication, database and storage services. And the application has been developed following the MVVM development pattern. Once the project is done, it can be concluded that the main goals have been achieved and an application for managing small format events has been obtained.en
dc.description.abstractEl planteamiento de este trabajo final de máster nace de una experiencia personal. Como socio fundador de una academia de baile, en la hora de montar acontecimientos de pequeño formato como salidas de fin de semana o festivales final de curso, no se encontró ninguna solución tecnológica que satisficiera las necesidades de organización y gestión de entradas. El trabajo ha priorizado profundizar en los conocimientos adquiridos en los estudios cursados. Por este motivo, se ha optado para realizar una aplicación desde el inicio, como producto nuevo y no como una adaptación de ningún producto existente. El objetivo principal de este trabajo es, pues, desarrollar una aplicación para Android destinada a la organización y gestión de acontecimientos de pequeño formato o amateurs con funcionalidades básicas como la identificación de usuario según su rol, generación y lectura de códigos QR para la gestión de las entradas e identificar reservas asociadas a los promotores del acontecimiento y filtrarlas por promotor. Se ha implementado Firebase como Backend con los servicios de autenticación, base de datos y almacenamiento. Y se ha desarrollado la aplicación siguiendo el patrón de desarrollo MVVM. Una vez realizada el trabajo, se puede concluir que se han logrado los principales objetivos marcados y se ha obtenido una aplicación para la gestión de acontecimientos de pequeño formato.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectAndroidca
dc.subjectgestió d'esdevenimentsca
dc.subjectAndroides
dc.subjectAndroiden
dc.subjectevent managementen
dc.subjectgestión de eventoses
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subject.lcshMobile apps -- TFMen
dc.titleSarau. Una aplicació per a la gestió d'esdeveniments de petit format-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacAplicacions mòbils -- TFMca
dc.subject.lcshesAplicaciones móviles -- TFMes
dc.contributor.tutorDominkovics, Pau-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bsolee_Sarau.zip13,83 MBUnknownView/Open
bsoleeTFM0622memòria.pdfMemòria del TFM4,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open