Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/145835
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMartínez Torrents, Carla-
dc.coverage.spatialCervelló-
dc.date.accessioned2022-06-28T08:39:13Z-
dc.date.available2022-06-28T08:39:13Z-
dc.date.issued2022-06-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/145835-
dc.description.abstractAmb l'arribada de noves plataformes digitals en temps real estan aflorant diferents maneres de gaudir de sèries, pel·lícules o documentals. Com a conseqüència, els hàbits de consum de productes audiovisuals estan canviant. El present treball d'investigació aprofundeix en la plataforma líder Netflix per analitzar els canvis en els hàbits de consum audiovisual entre els joves, concretament de Barcelona. Amb aquest objectiu es planteja un recorregut des dels inicis on els nostres avantpassats es comunicaven a través dels senyals de fum fins al streaming, centrant-nos en el cas de Netflix. S'analitza com estan canviant aquests hàbits de consum mitjançant un estudi teòric amb metodologia qualitativa, un focus group amb una mostra representativa de 8 barcelonins/es d¿entre 18-35 anys. Gràcies al desenvolupament del marc teòric i a la realització d¿aquesta tècnica qualitativa, he pogut corroborar que antigament el consum audiovisual formava part de les nostres relacions i avui dia s'està convertint en una activitat més individual. Fet que crea enyorança entre alguns dels consumidors. També s'ha pogut comprovar com aquesta plataforma és una de les principals propulsores del binge-watching, el que es coneix com a marató de sèries o pel·lícules. Dediquem moltes hores del nostre temps a Netflix perquè la sensació de llibertat que aquesta ens transmet a l'hora d'escollir el contingut audiovisual ens fa sentir còmodes. Dit d'una altra forma, ens fa creure que estem fent amb el nostre temps allò que realment ens ve de gust i això fa que continuem sent fidels consumidors. És aquesta satisfacció personal la que ens ha motivat inconscientment a canviar els hàbits de consum audiovisual.ca
dc.description.abstractWith the arrival of new real-time digital platforms, different ways of enjoying series, movies, or documentaries are emerging. As a consequence, the consumption habits of audiovisual products are changing. The present research paper focuses on the leading platform Netflix to analyze the changes in audiovisual consumption habits among young people, specifically in Barcelona. With this objective in mind, we propose a journey from the beginnings when our ancestors communicated through smoke signals to streaming, focusing on the case of Netflix. We analyze how these consumption habits are changing through a theoretical study with qualitative methodology, a focus group with a representative sample of 8 Barcelona citizens aged 18-35. Thanks to the development of the theoretical framework and the realization of this qualitative technique, I have been able to demonstrate that in the past the audiovisual consumption was part of our relationships and nowadays, it is becoming a more individual activity. A fact that is creating a sense of eagerness among some of the consumers. It has also been proven that this platform is one of the main drivers of binge-watching, what is known as a marathon of series or movies. We dedicate many hours of our time to Netflix because the feeling of freedom it conveys when it comes to choosing audiovisual content makes us feel comfortable. In other words, it makes us believe that we are doing with our time what we really like, and that makes us continue to feel loyal consumers. It is this personal satisfaction that has unconsciously motivated us to change our audiovisual consumption habits.en
dc.description.abstractCon la llegada de nuevas plataformas digitales en tiempo real están aflorando diferentes maneras de disfrutar de series, películas o documentales. Como consecuencia, los hábitos de consumo de productos audiovisuales están cambiando. El presente trabajo de investigación profundiza en la plataforma líder Netflix para analizar los cambios en los hábitos de consumo audiovisual entre los jóvenes, concretamente de Barcelona. Con este objetivo se plantea un recorrido desde los inicios donde nuestros antepasados se comunicaban a través de las señales de humo hasta el streaming, centrándonos en el caso de Netflix. Se analiza como están cambiando estos hábitos de consumo mediante un estudio teórico con metodología cualitativa, un foco group con una muestra representativa de 8 barceloneses/se d¿entre 18-35 años. Gracias al desarrollo del marco teórico y a la realización d¿esta técnica cualitativa, he podido corroborar que antiguamente el consumo audiovisual formaba parte de nuestras relaciones y hoy en día se está convirtiendo en una actividad más individual. Hecho que crea añoranza entre algunos de los consumidores. También se ha podido comprobar como esta plataforma es una de las principales propulsoras del binge-*watching, el que se conoce como maratón de series o películas. Dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a Netflix porque la sensación de libertad que esta nos transmite en la hora de escoger el contenido audiovisual nos hace sentir cómodas. Dedo de otra forma, nos hace creer que estamos haciendo con nuestro tiempo aquello que realmente nos apetece y esto hace que continuamos siendo fieles consumidores. Es esta satisfacción personal la que nos ha motivado inconscientemente a cambiar los hábitos de consumo audiovisual.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecthàbits de consumca
dc.subjectfocus groupen
dc.subjecthábitos de consumoes
dc.subjectNetflixes
dc.subjectNetflixca
dc.subjectNetflixen
dc.subjectgrup focalca
dc.subjectgrupo focales
dc.subjectBarcelonaes
dc.subjectBarcelonaca
dc.subjectBarcelonaen
dc.subjectjovesca
dc.subjectjóveneses
dc.subjectyoung peopleen
dc.subjectconsum audiovisualca
dc.subjectconsumo audiovisuales
dc.subjectaudiovisual consumptionen
dc.subjectconsumption habitsen
dc.subject.lcshCultural consumption -- TFGen
dc.titleAnàlisi i estudi dels nous hàbits de consum audiovisual en els joves de Barcelona - El cas de Netflix-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacConsum cultural -- TFGca
dc.subject.lcshesConsumo cultural -- TFGes
dc.contributor.tutorMarch Plana, Albert-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
carlamrtinezTFG0622memòria.pdfMemòria del TFG2,32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open