Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146427
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSorribes Graells, Laia-
dc.contributor.otherCobo Rodríguez, Germán-
dc.coverage.spatialLleida-
dc.date.accessioned2022-07-09T20:51:55Z-
dc.date.available2022-07-09T20:51:55Z-
dc.date.issued2022-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146427-
dc.description.abstractAvui en dia l'ús de simuladors electromagnètics per l'estudi d'antenes és inevitable, però sovint els paquets de programari no són accessibles en entorns acadèmics a causa dels costos de llicències i l'experiència i coneixements d'usuari. En aquest treball es pretén analitzar les possibilitats que ofereix MATLAB® per l'estudi d'antenes i disseny d'antenes en entorns acadèmics, analitzant diferents tipus d'antenes incloses a les llibreries del ToolBox d'antenes de MATLAB®. S'ha estudiat l'adaptació de diferents tipus d'antenes a una freqüència de 900MHz per tal d'observar com varia l'amplada de banda quan modifiquem valors com el ground plane, el gruix o l'alçada i en quins casos és més adequat l'ús de cada antena segons l'especificitat de la situació. Hem vist que MATLAB® és una eina vàlida per l'estudi, anàlisis i simulació ràpida d'antenes i estudis preliminars en entorns acadèmics, fet que MATLAB® podria tenir nombroses aplicacions de cara a futurs estudis amb antenes.ca
dc.description.abstractNowadays the use of electromagnetic simulators for the study of antennas is inevitable, but often the software packages are not accessible in academic environments because of licensing costs and user experience and knowledge. In this work we intend to analyze the possibilities offered by MATLAB® for the study of antennas and antenna design in academic environments, analyzing different types of antennas included in the libraries of the MATLAB® Antenna ToolBox. We have studied the adaptation of different types of antennas to a frequency of 900MHz to observe how the bandwidth varies when we modify values such as ground plane, thickness or height and in which cases the use of each antenna is more appropriate depending on the specificity of the situation. We have seen that MATLAB® is a valid tool for the study, analysis and fast simulation of antennas and preliminary studies in academic environments, and MATLAB® could have many applications for future studies with antennas.en
dc.description.abstractHoy en día el uso de simuladores electromagnéticos por el estudio de antenas es inevitable, pero a menudo los paquetes de software no son accesibles en entornos académicos a causa de los costes de licencias y la experiencia y conocimientos de usuario. En este trabajo se pretende analizar las posibilidades que ofrece MATLAB® por el estudio de antenas y diseño de antenas en entornos académicos, analizando diferentes tipos de antenas incluidas a las librerías del ToolBox de antenas de MATLAB®. Se ha estudiado la adaptación de diferentes tipos de antenas a una frecuencia de 900MHz para observar como varía el ancho de banda cuando modificamos valores como el ground plane, el grosor o la altura y en qué casos es más adecuado el uso de cada antena según la especificidad de la situación. Hemos visto que MATLAB® es una herramienta válida por el estudio, análisis y simulación rápida de antenas y estudios preliminares en entornos académicos, hecho que MATLAB® podría tener numerosas aplicaciones de cara a futuros estudios con antenas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectenginyeria de tecnologiesca
dc.subjectanàlisis d’antenesca
dc.subjectserveis de telecomunicacióca
dc.subjectingeniería de tecnologíases
dc.subjectanálisis de antenases
dc.subjectservicios de telecomunicaciónes
dc.subjecttechnology engineeringen
dc.subjectantenna analysisen
dc.subjecttelecommunication servicesen
dc.subject.lcshTelecommunication -- TFGen
dc.titleAnàlisis d Antenes Mitjançant MATLAB-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacTelecomunicació -- TFGca
dc.subject.lcshesTelecomunicación -- TFGes
dc.contributor.tutorAnguera, Jaume-
dc.contributor.tutorAndújar Linares, Aurora-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 

laiasorribesTFG0622video.mp4

Vídeo presentació479,91 MBMP4View/Open
laiasorribesTFG0622memòria.pdfMemòria del TFG10,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
laiasorribesTFG0622presentació.pdfPresentació del TFG8,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open