Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146546
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorManso Fusté, Mònica-
dc.date.accessioned2022-07-14T05:21:48Z-
dc.date.available2022-07-14T05:21:48Z-
dc.date.issued2022-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146546-
dc.description.abstractInternet és cada vegada més omnipresent en tots els àmbits i la seva influència en la societat, incloent-hi el públic lector, és innegable. Amb el pas del temps són més les categories de la literatura en què Internet, i especialment les xarxes socials, com ara TikTok, a través dels 'influencers', s'obren més pas. Les publicacions culinàries no escapen d'aquesta tendència, i han perdut força amb l'entrada de la COVID-19. A més a més, el reforç audiovisual que proporciona una recepta en vídeo, en contraposició a una de tradicional en format paper, l'acaba eclipsant. Per tant, un gran repte que les editorials encara han d'abordar és la seva adaptació del tradicional llibre de receptes a aquesta nova realitat. En aquest treball es farà una anàlisi de la problemàtica relacionada amb la ràpida desaparició del llibre de cuina i com va evolucionant cap a un nou terme, els cooking shorts. S'abordarà especialment el sector culinari en aquests moments, enfocat a les xarxes social on s'ha vist aquest canvi de forma notable.ca
dc.description.abstractInternet es cada vez más omnipresente en todos los ámbitos y su influencia en la sociedad, incluyendo el público lector, es innegable. Con el paso del tiempo son más las categorías de la literatura en que Internet, y especialmente las redes sociales, como por ejemplo TikTok, a través de los 'influencers', se abren más paso. Las publicaciones culinarias no escapan de esta tendencia, y han perdido bastante con la entrada de la COVID-19. Además, el refuerzo audiovisual que proporciona una receta en video, en contraposición a una de tradicional en formado papel, lo acaba eclipsando. Por lo tanto, un gran reto que las editoriales todavía tienen que abordar es su adaptación del tradicional libro de recetas a esta nueva realidad. En este trabajo se hará un análisis de la problemática relacionada con la rápida desaparición del libro de cocina y como va evolucionando hacia un nuevo término, los cooking shorts. Se abordará especialmente el sector culinario en estos momentos, enfocado en las redes social donde se ha visto este cambio de forma notable.es
dc.description.abstractThe Internet is increasingly omnipresent in all areas and its influence on society, including the reading public, is undeniable. As time goes by, there are more and more categories of literature in which the Internet, and especially social networks, such as TikTok, through 'influencers', are gaining ground. Culinary publications have not escaped this trend, and have lost a lot with the entry of COVID-19. In addition, the audiovisual reinforcement provided by a video recipe, as opposed to a traditional recipe on paper, ends up overshadowing it. Therefore, a major challenge that publishers still have to address is their adaptation of the traditional recipe book to this new reality. This paper will analyse the problems related to the rapid disappearance of the cookbook and how it is evolving towards a new term, the cooking shorts. It will especially address the culinary sector at this time, focusing on social networks where this change has been seen in a remarkable way.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectedició digitalca
dc.subjectedición digitales
dc.subjectTikTokes
dc.subjectTikTokca
dc.subjectTikToken
dc.subjectinfluencerses
dc.subjectinfluencersca
dc.subjectinfluencersen
dc.subjectCOVID-19es
dc.subjectCOVID-19ca
dc.subjectCOVID-19en
dc.subjectxarxes socialsca
dc.subjectsocial networksen
dc.subjectdigital editionen
dc.titleDe la literatura culinària als cooking shorts: Com s'han adaptat els llibres de receptes a Internet-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.contributor.tutorGirbés Aparisi, Joan Carles-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MansoMo¿nicaTFM.docxTreball de fi de màster Mònica Manso Fusté1,68 MBMicrosoft Word XMLView/Open
mmanso4TFM0622memòria.pdfMemòria en PDF del TFM11,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open