Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146620
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLlarch Pinell, Eva-
dc.coverage.spatialTerrassa-
dc.date.accessioned2022-08-01T10:39:08Z-
dc.date.available2022-08-01T10:39:08Z-
dc.date.issued2022-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146620-
dc.description.abstractEn l'atenció a la cronicitat, hi ha una manca de models per a l'atenció domiciliària, amb falta de continuïtat assistencial i dèficits de coordinació entre serveis sanitaris i socials. A l'alta del centre d'atenció intermèdia, els pacients crònics complexes reben assessorament per preparar el retorn a domicili amb la limitació, per part dels professionals, de no conèixer l'entorn real i amb manca de previsió i seguiment a l'alta. Les eines digitals poden contribuir a resoldre aquesta problemàtica millorant l'atenció dels usuaris amb malalties cròniques. Objectiu general. Descriure un disseny d'intervenció per millorar les transicions al domicili dels pacients crònics complexes amb la creació i ús d'una aplicació de salut mòbil d'assessorament de l'entorn a la unitat de Teràpia Ocupacional. Metodologia. Es dissenya una versió inicial de l'aplicació amb les funcionalitats essencials i un procés previ de cocreació per detectar les necessitats dels usuaris. Pla d'avaluació. Per l'avaluació s'aborden dominis tècnics i mètriques de l'aplicació i es planteja una investigació quasi experimental transversal amb disseny pre-post test per comparar la intervenció usual amb el tractament amb l'ús de l'aplicació. Aplicabilitat. L'eina digital té un potencial destacable, ja que pot millorar els processos hospitalaris dels usuaris afavorint el retorn al domicili segur, mantenint l'autonomia i oferint un seguiment post alta. S'aporta major qualitat en el tractament, superant les limitacions detectades en les intervencions usuals presencials. Els resultats podrien confirmar l'aplicabilitat clínica i l’eficiència-efectivitat de l'aplicació així com la seva viabilitat econòmica.Conclusions. L'ús d'una l'aplicació mòbil en el tractament de Teràpia Ocupacional pot millorar la preparació de l'alta dels pacients crònics complexes.ca
dc.description.abstractIn chronic care, there is a lack of models for home care, with a lack of continuity in home assistance, as well as deficits in coordination between health and social services. On discharge from the intermediate care center, complex chronic patients receive advice to prepare the return home, with the limitation, of professionals, not knowing the real environment, furthermore the difficulty in forecasting and monitoring on discharge. Digital tools can contribute to solving this problem by improving the care of users with chronic diseases. Objective. Describe an intervention design to improve transitions to home for complex chronic patients, with the creation and use of a mobile health app, in order to know better the home environment at the Occupational Therapy Unit. Methodology. An initial version of the application is designed with the essential functionalities and a previous co-creation process to detect user's needs. Evaluation plan. For the evaluation, technical domains and application metrics are addressed and, a quasi-experimental transversal research is proposed with pre-post design, in order to compare the usual intervention with the mobile app treatment. Applicability. The digital tool has a remarkable potential as it can improve the hospital processes of users, favoring a safe return home, maintaining the autonomy and offering a post-discharge follow-up. Higher quality is provided in the treatment, overcoming the limitations detected in the common face-to-face interventions. The results could confirm the clinical applicability and the efficiency-effectiveness of the application as well as its economic viability. Conclusions. The use of a mobile application in Occupational Therapy treatment, can improve the discharge preparation of complex chronic patients.en
dc.description.abstractEn la atención a la cronicidad, hay una carencia de modelos para la atención domiciliaria, con falta de continuidad asistencial y déficits de coordinación entre servicios sanitarios y sociales. Al alta del centro de atención intermedia, los pacientes crónicos complejas reciben asesoramiento para preparar el retorno a domicilio con la limitación, por parte de los profesionales, de no conocer el entorno real y con carencia de previsión y seguimiento al alta. Las herramientas digitales pueden contribuir a resolver esta problemática mejorando la atención de los usuarios con enfermedades crónicas. Objetivo general. Describir un diseño de intervención para mejorar las transiciones en el domicilio de los pacientes crónicos complejas con la creación y uso de una aplicación de salud móvil de asesoramiento del entorno a la unidad de Terapia Ocupacional. Metodología. Se diseña una versión inicial de la aplicación con las funcionalidades esenciales y un proceso previo de cocreació para detectar las necesidades de los usuarios. Plan de evaluación. Por la evaluación se abordan dominios técnicos y métricas de la aplicación y se plantea una investigación casi experimental transversal con diseño pre-puesto maceta para comparar la intervención usual con el tratamiento con el uso de la aplicación. Aplicabilidad. La herramienta digital tiene un potencial destacable, puesto que puede mejorar los procesos hospitalarios de los usuarios favoreciendo el retorno al domicilio seguro, manteniendo la autonomía y ofreciendo un seguimiento puesto alta. Se aporta mayor calidad en el tratamiento, superando las limitaciones detectadas en las intervenciones usuales presenciales. Los resultados podrían confirmar la aplicabilidad clínica y la eficiencia-efectividad de la aplicación así como su viabilidad económica. Conclusiones. El uso de una la aplicación móvil en el tratamiento de Terapia Ocupacional puede mejorar la preparación del alta de los pacientes crónicos complejas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdisseny d'intervencióca
dc.subjectintervention designen
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectdiseño de intervenciónes
dc.subjectpacientes crónicos complejoses
dc.subjectterapia ocupacionales
dc.subjectadaptación del domicilioes
dc.subjectpacients crònics complexesca
dc.subjectteràpia ocupacionalca
dc.subjectadaptació del domicilica
dc.subjectcomplex chronic patienten
dc.subjectoccupational therapyen
dc.subjecthome adaptationen
dc.subject.lcshMedical telematics -- TFMen
dc.titleMillora de l'alta hospitalària i les transicions a domicili en pacients crònics complexes a través d'una aplicació mòbil per l'adaptació de l'entorn-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTelemedicina -- TFMca
dc.subject.lcshesTelemedicina -- TFMes
dc.contributor.tutorSarrias Ramis, Ernest-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM 2022 Eva Llarch (5).docx13,7 MBMicrosoft Word XMLView/Open
ellarchpTFM0622memòria.pdfMemòria en PDF del TFM44,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons