Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146671
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGinebra Tibau, Oriol-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-08-10T13:08:40Z-
dc.date.available2022-08-10T13:08:40Z-
dc.date.issued2022-06-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146671-
dc.description.abstractIntroducció: L’assistència sanitària del sistema de Salut Pública a Catalunya està col·lapsada. Les cites presencials es programen amb molt temps d’espera, i sempre hi ha molta pressió assistencial a urgències, on fins a la meitat de les visites són produïdes per patologies agudes lleus o poc urgents. A més a més, s’observa que la població catalana presenta una falta d’adherència important als tractaments, sobretot en els tractaments de rehabilitació post lesió. Objectiu: dissenyar una intervenció digital, mitjançant una aplicació per a mòbil, per tal de disminuir la saturació de consultes i millorar l’adherència. Metodologia: S’ha dut a terme una breu descripció i avaluació de les principals aplicacions mòbils de fisioteràpia. S’ha dissenyat la manera d’elegir el contingut de l’aplicació, mitjançant un mètode cocreatiu. La població diana i el tipus de tecnologia a utilitzar també han sigut detallats. Es proposen els apartats bàsics de l’app, acompanyat de wireframes del prototip de l’aplicació. Es detalla un estudi post-disseny, el cronograma, el pressupost, i els requisits legals per a dur a terme l’aplicació, que s’anomena “e-Rehab”. Aplicabilitat de la intervenció: Amb l’estudi post-disseny, es busca corroborar la potencial aplicabilitat i funcionalitat de l’eina digital. A part de solucionar les problemàtiques principals, “e-Rehab” pot comportar altres grans beneficis, com reduir despeses, apoderar als pacients i millorar el seguiment terapèutic. Conclusions: La intervenció dissenyada està potencialment enfocada a millorar l’adherència de tractament i reduir la demanda de consultes presencials, a usuaris amb lesions musculoesquelètiques.ca
dc.description.abstractIntroduction: The health care of the Public Health system in Catalonia is collapsed. Presential appointments are scheduled with long waiting times, and there is always a high pressure on emergency care, where up to half of the visits are caused by acute pathologies, either mild or not very urgent. Moreover, it is observed that the Catalan population shows a significant lack of adherence to treatment, especially in post-injury rehabilitation treatment. Objective: to design a digital intervention, using a mobile application, to reduce the saturation of consultations and improve adherence. Methodology: A brief description and evaluation of the main mobile physiotherapy applications has been conducted. Has been designed the way to choose the content of the application, using a co-creative method. The target population and the type of technology to be used have been explained. The basic sections of the app have been proposed, accompanied by wireframes of the application prototype. It is detailed the post-design study, the chronogram, the budget, and the legal requirements to conduct the application, which is called "e-Rehab". Applicability of the intervention: The post-design study seeks to corroborate the potential applicability and functionality of the digital tool. Apart from solving the main problems, "e-Rehab" can have other great benefits, such as reducing costs, empowering patients, and improving therapeutic follow-up Conclusions: The designed intervention is potentially focused on improve treatment adherence and reduce face-to-face visits demand, to users with musculoskeletal injuries.en
dc.description.abstractIntroducción: La asistencia sanitaria del sistema de Salud Pública en Cataluña está colapsada. Las citas presenciales se programan con mucho tiempo de espera, y siempre hay mucha presión asistencial a urgencias, donde hasta la mitad de las visitas son producidas por patologías agudas leves o poco urgentes. Además, se observa que la población catalana presenta una falta de adherencia importante a los tratamientos, sobre todo en los tratamientos de rehabilitación puesto lesión. Objetivo: diseñar una intervención digital, mediante una aplicación para móvil, para disminuir la saturación de consultas y mejorar la adherencia. Metodología: Se ha llevado a cabo una breve descripción y evaluación de las principales aplicaciones móviles de fisioterapia. Se ha diseñado la manera de elegir el contenido de la aplicación, mediante un método cocreatiu. La población diana y el tipo de tecnología a utilizar también han sido detallados. Se proponen los apartados básicos de la app, acompañado de wireframes del prototipo de la aplicación. Se detalla un estudio puesto-diseño, el cronograma, el presupuesto, y los requisitos legales para llevar a cabo la aplicación, que se denomina “e-Rehab”. Aplicabilidad de la intervención: Con el estudio puesto-diseño, se busca corroborar la potencial aplicabilidad y funcionalidad de la herramienta digital. Aparte de solucionar las problemáticas principales, “e-Rehab” puede comportar otros grandes beneficios, como reducir gastos, apoderar a los pacientes y mejorar el seguimiento terapéutico. Conclusiones: La intervención diseñada está potencialmente enfocada a mejorar la adherencia de tratamiento y reducir la demanda de consultas presenciales, a usuarios con lesiones musculoesqueléticas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdisseny d’intervencióca
dc.subjecttele-fisioteràpiaca
dc.subjectadherència al tractamentca
dc.subjectdiseño de intervenciónes
dc.subjecttele-fisioterapiaes
dc.subjectadherencia al tratamientoes
dc.subjectintervention designen
dc.subjecttele-physiotherapyen
dc.subjecttreatment adherenceen
dc.subject.lcshMobile apps -- TFMen
dc.titlee-Salut i Fisioteràpia: acompanyament i seguiment de recuperacions lesives a través d’una aplicació mòbil-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacAplicacions mòbils -- TFMca
dc.subject.lcshesAplicaciones móviles -- TFMes
dc.contributor.tutorFerrer Lluis, Ignasi-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oginebraTFM0622memòria.pdfMemòria del TFM2,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons