Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146686
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCachinero Núñez, Azahara-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-08-18T05:47:15Z-
dc.date.available2022-08-18T05:47:15Z-
dc.date.issued2022-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146686-
dc.description.abstractA 29 de març de 2021 em diagnostiquen càncer de mama en un context de saturació dels serveis de salut públics a casa d'una pandèmia global per coronavirus i on el país, encara en estat d'alarma, roman confinat per tal de contenir la propagació d'infeccions pel virus SARS-coV-2. Tanmateix em trobava cursant el penúltim semestre del Grau en un context de pràctica a Aixec cooperativa social. Arran de la notícia comença un procés que comporta un nou posicionament a la vida i juntament també a la tasca com a educadora en pràctiques. L’Objectiu general d’aquest TFG és estudiar les dinàmiques entre la meva xarxa d'ajuda i afectes i el meu propi procés de malaltia oncològica. És a dir, descobrir com s'ha pogut teixir el procés de cura amb el meu entorn al llarg de la vivència de la meva malaltia. La didactobiografia és l'eina que des de la potència de la subjectivitat em permet recuperar la memòria històrica i les afectacions com a primer pas per reconèixer-me i poder qüestionar les lògiques de raonament i creences que em limiten. Arran d'aquí i amb tot el coneixement construït, poder rellegir me en les diferents possibilitats o horitzons de vida.ca
dc.description.abstractA fecha 29 de marzo de 2021 me diagnostican cáncer de mama en un contexto de saturación de los servicios de salud públicos en casa de una pandemia global por coronavirus y donde el país, todavía en estado de alarma, permanece confinado para contener la propagación de infecciones por el virus SARS-coV-2. Sin embargo, me encontraba cursando el penúltimo semestre del Grado en un contexto de práctica en Aixec cooperativa social. A raíz de la noticia comienza un proceso que comporta un nuevo posicionamiento en la vida y junto también a la tarea como educadora en prácticas. El objetivo general de este TFG es estudiar las dinámicas entre mi red de ayuda y afectos y mi propio proceso de enfermedad oncológica. Es decir, descubrir cómo se ha podido tejer el proceso de cuidado con mi entorno a lo largo de la vivencia de mi enfermedad. La didactobiografía es la herramienta que desde la potencia de la subjetividad me permite recuperar la memoria histórica y las afectaciones como primer paso para reconocerme y cuestionar las lógicas de razonamiento y creencias que me limitan. A raíz de aquí y con todo el conocimiento construido, poder releerme en las distintas posibilidades u horizontes de vida.es
dc.description.abstractOn March 29th 2021, I was diagnosed with breast cancer in a context of saturation of health services due to the global coronavirus pandemic and where the country, still in a state of alarm, remained confined in order to contain the spread of SARS-CoV-2 infections. At that time, I was in the penultimate semester of the Degree in a context of practice in “Aixec” social cooperative. Back then, it began a process that leaded me to a new positioning in life and in my tasks as a teacher in practice. The main goal is to study the dynamics among my network of help and affection and my own process of oncological disease. In other words, finding out how it has been possible to weave the healing process with my environment throughout my treatment. “Didactic biography” is the tool that, from the power of subjectivity, allows me to recover historical memory and affectations as a first step to recognise myself and being able to question the logics of reasoning and beliefs that limit me. From here, and with all the knowledge I have built up, I will be able to look into the different horizons of life.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectpsicologiaca
dc.subjectciències de l’educacióca
dc.subjecteducació socialca
dc.subjectpsicologíaes
dc.subjectciencias de la educaciónes
dc.subjecteducación sociales
dc.subjectpsychologyen
dc.subjecteducational sciencesen
dc.subjectsocial educationen
dc.subject.lcshCOVID-19 Pandemic, 2020- -- TFGen
dc.titleDidactobiografia d'un procés de cura. Transitar per la incertesa en context Covid-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacPandèmia de COVID-19, 2020- -- TFGca
dc.subject.lcshesPandemia de la COVID-19, 2020- -- TFGes
dc.contributor.tutorVilla Rojas, Yennifer Paola-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
acachineroTFG0622memòria.docxMemòria del TFG en format Word4,22 MBMicrosoft Word XMLView/Open
acachineroTFG0622memòria.pdfMemòria del TFG1,64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons