Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLinares Pérez, Cristina-
dc.coverage.spatialSabadell-
dc.date.accessioned2022-09-12T05:58:01Z-
dc.date.available2022-09-12T05:58:01Z-
dc.date.issued2022-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146760-
dc.description.abstractInstagram s'ha convertit en una eina molt potent per apropar-se al públic i crear comunitat. Quina rellevància pot tenir aquesta xarxa social com a nova oportunitat comunicativa per a l'Administració Pública? Es pretén una interacció "real" amb la ciutadania? Quina percepció en tenen els seus seguidors? Com es gestiona aquesta comunicació? Amb aquest treball es pretén donar resposta a aquestes preguntes a partir de l'anàlisi de les publicacions de l'Ajuntament de Sabadell al seu perfil d'Instagram durant els mesos de setembre i octubre de 2021. El treball està dividit en dos grans blocs:- Marc teòric, emmarcat en l'àmbit de la comunicació política i institucional, així com en la comunicació digital, que pretenen posar en context sobre aquesta nova oportunitat comunicativa que ofereixen les xarxes socials. Marc metodològic, que inclou el seguiment de dos mesos de durada (setembre i octubre de 2021 ) de les publicacions a Instagram per part de l'Ajuntament de Sabadell i també les entrevistes a una experta en xarxes socials (concretament d'Instagram) i a la Community Manager de l'Ajuntament de Sabadell. Amb aquestes investigacions es busca fer un recull dels beneficis que pot aportar la presencia d'Instagram per a un ajuntament o institució i concretament identificar els motius que té l'ajuntament de Sabadell per estar-hi present, quines eines fa servir, la imatge que busca transmetre i la rebuda que hi ha per part de la ciutadania, així com realitzar un anàlisi de les publicacions realitzades al seu perfil.ca
dc.description.abstractInstagram se ha convertido en una herramienta muy potente para acercarse al público y crear comunidad. ¿Qué relevancia puede tener esta red social como nueva oportunidad comunicativa para la administración pública? ¿Se pretende una interacción "real" con la ciudadanía? ¿Qué percepción tienen sus seguidores? ¿Cómo se gestiona esta comunicación? Con este trabajo se pretende dar respuesta a estas preguntas a partir del análisis de las publicaciones del Ayuntamiento de Sabadell en su perfil de Instagram durante los meses de septiembre y octubre de 2021. El trabajo está dividido en dos grandes bloques: Marco teórico, enmarcado en el ámbito de la comunicación política e institucional, así como en la comunicación digital, que pretende poner en contexto sobre esta nueva oportunidad comunicativa que ofrecen las redes sociales. Marco metodológico, que incluye el seguimiento de dos meses de duración (septiembre y octubre de 2021) de las publicaciones en Instagram por parte del Ayuntamiento de Sabadell y también las entrevistas a una experta en redes sociales (concretamente de Instagram) ya la Community Manager del Ayuntamiento de Sabadell. Con estas investigaciones se busca hacer una recopilación de los beneficios que puede aportar la presencia de Instagram para un ayuntamiento o institución y concretamente identificar los motivos que tiene el ayuntamiento de Sabadell para estar presente, qué herramientas utiliza, la imagen que busca transmitir y el recibimiento que existe por parte de la ciudadanía, así como realizar un análisis de las publicaciones realizadas en su perfil.es
dc.description.abstractInstagram has become a very powerful tool to get closer to the public and create a community. What relevance can this social network have as a new communicative opportunity for the public administration? Is a "real" interaction with citizens intended? What perception do your followers have? How is this communication managed? This work aims to answer these questions based on the analysis of the Sabadell City Council publications on its Instagram profile during the months of September and October 2021. The work is divided into two large blocks: Theoretical framework, framed in the field of political and institutional communication, as well as in digital communication, which aims to put this new communicative opportunity offered by social networks into context. Methodological framework, which includes a two-month follow-up (September and October 2021) of Instagram posts by the Sabadell City Council and also interviews with a social media expert (specifically from Instagram) and the Community Manager. of the Sabadell City Council. With these investigations, we seek to make a compilation of the benefits that the presence of Instagram can bring to a city council or institution and specifically to identify the reasons that the Sabadell city council has for being present, what tools it uses, the image it seeks to transmit and the reception that exists on the part of citizens, as well as carry out an analysis of the publications made in their profile.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectcomunicació política i institucionalca
dc.subjectcomunicación política e institucionales
dc.subjectpolitical and institutional communicationen
dc.subjectcommunity manageres
dc.subjectcommunity managerca
dc.subjectcommunity manageren
dc.subjectadministració públicaca
dc.subjectadministración públicaes
dc.subjectpublic administrationen
dc.subjectdigital communicationen
dc.subjectcomunicación digitales
dc.subjectcomunicació digitalca
dc.subjectInstagrames
dc.subjectInstagramca
dc.subjectInstagramen
dc.subjectxarxes socialsca
dc.subjectredes socialeses
dc.subjectsocial networksen
dc.subject.lcshCommunication in politics -- TFGen
dc.titleLa comunicació pública a través d'Instagram, l'Ajuntament de Sabadell com a cas d'estudica
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacComunicació en la política -- TFGca
dc.subject.lcshesComunicación en la política -- TFGes
dc.contributor.tutorRizo García, Marta-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageSabadell-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
clinarespTFG0122memòria.pdfMemòria del TFG9,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons