Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSanchez Puchol, Felix-
dc.date.accessioned2022-09-20T12:32:07Z-
dc.date.available2022-09-20T12:32:07Z-
dc.date.issued2022-04-29-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146795-
dc.description.abstractL'Arquitectura Empresarial (AE) és actualment reconeguda com una disciplina que permet configurar processos de transformació organitzatius a fi d'alinear el negoci amb la tecnologia. Tot i que en els darrers anys l'AE s'ha anat adoptant progressivament amb èxit en diverses indústries, l'educació superior representa encara avui dia un dels sectors amb menors nivells d'adopció i de maduresa pel que fa a pràctiques d'AE. Aquesta tesi posa especial èmfasi en l'estudi de les Arquitectures de Referència Empresarials (AREs), enteses com un artefacte concret d'AE, a Institucions d'Educació Superior (IES). Així, després d'aclarir formalment el concepte d'ARE i oferir una visió panoràmica de l'estat de l'art relatiu a les ARE per a IES existents, la tesi proposa un framework de treball construït a través d'un enfocament de recerca basat en la ciència del disseny destinat a facilitar-ne la seva (re-)utilització o aplicació pràctica en dominis de treball reals. L'objectiu de l'artefacte és proporcionar suport pràctic als professionals per realitzar els ajustaments necessaris a les AREs per a IES existents de forma que les puguin aplicar amb èxit a les seves necessitats específiques.ca
dc.description.abstractLa Arquitectura Empresarial (AE) es actualmente reconocida como una disciplina que permite configurar procesos de trasformación organizativa a objeto de alinear el negocio con la tecnología. A pesar de que en los últimos años la AE se ha ido adoptando progresivamente de forma exitosa en diversas industrias, la educación superior representa todavía hoy en día uno de los sectores con menores niveles de adopción y de madurez en lo que se refiere a las prácticas de AE. La presente tesis hace especial hincapié en el estudio de las Arquitecturas de Referencia Empresariales (AREs), entendidas como un artefacto específico de AE, en Instituciones de Educación Superior (IES). Así, después de clarificar formalmente el concepto de ARE y de ofrecer una visión panorámica del estado del arte relativo a las AREs para IES existentes, la tesis propone un framework de trabajo construido a través de un enfoque de investigación basado en la Ciencia del diseño destinado a facilitar su (re-)utilización o aplicación práctica en dominios de trabajo reales. El objetivo del artefacto es proporcionar soporte práctico a los profesionales para realizar los ajustes necesarios a las AREs para IES existentes para que puedan aplicarlas con éxito a sus necesidades específicas.es
dc.description.abstractEnterprise Architecture (EA) is currently accepted as one on the major instruments for enabling organisations in their transformation processes to achieve business-technology alignment. Despite that over the last years EA has been successfully adopted in many industries, Higher Education still represents one of the sectors with lower levels of adoption and maturity of EA practices. The present thesis puts the emphasis particularly on the study Enterprise Reference Architectures (ERAs), as a particular type of EA artefact, in Higher Education Institutions (HEIs). After formally clarifying the concept of ERAs and giving a panoramic view of the current state-of-the-art of existing HEI-oriented ERAs, the thesis proposes an artefact framework build through a Design Science Research (DSR) approach aimed to facilitate practitioners their (re-)use or application in their own real practical settings. The purpose of the constructed artefact is to support practitioners when conducting the necessary adjustments to exiting HEI-oriented ERAs in order to be successfully applied for their specific needs.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectarquitectura empresarialca
dc.subjectarquitectura empresariales
dc.subjectenterprise architectureen
dc.subjectarquitectura de referència empresarialca
dc.subjectarquitectura de referencia empresariales
dc.subjectenterprise reference architectureen
dc.subjectinstitucions d'educació superiorca
dc.subjectinstituciones de educacion superiores
dc.subjecthigher education institutionsen
dc.subjectciència del dissenyca
dc.subjectciencia del diseñoes
dc.subjectdesign science researchen
dc.subject.lcshEducation, Higheren
dc.titleEnterprise reference architectures for higher education institutions: Analysis, comparison and practical usesca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.subject.lemacEnsenyament universitarica
dc.subject.lcshesEnseñanza universitariaes
dc.contributor.directorPastor Collado, Joan Antoni-
dc.contributor.directorCasanovas García, Josep-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Tesis doctorals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis - FSP - Vol I - Report.pdfSánchez-Puchol_dissertation7,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons