Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146858
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorElasri-Ejjaberi, Amal-
dc.contributor.authorRimbau-Gilabert, Eva-
dc.date.accessioned2022-10-06T13:25:08Z-
dc.date.available2022-10-06T13:25:08Z-
dc.date.issued2022-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146858-
dc.description.abstractEl Taller Vivencial va sorgir de la necessitat d'implementar una activitat dinàmica a l'assignatura de Gestió del Canvi en estudiants d'un Executive MBA. Per això es va adaptar l'exercici realitzat en una classe presencial del treball de Bridgman (2018), que simulava una reestructuració organitzativa, on els estudiants havien de reorganitzar-se de múltiples maneres, de forma física a l'aula, sota les indicacions del professor. En el cas del present taller, el repte era traslladar una experiència àmpliament desenvolupada en diferents dinàmiques de grup presencials a un entorn completament elearning. El disseny de l'experiment es va desenvolupar amb sis mesos d'antelació, amb la col·laboració de l'eLinC de la UOC, que va aportar l'orientació sobre com enfocarn metodològicament la proposta.ca
dc.description.abstractEl Taller Vivencial surgió de la necesidad de implementar una actividad dinámica a la asignatura de Gestión del Cambio en estudiantes de un Executive MBA. Por eso se adaptó el ejercicio realizado en una clase presencial del trabajo de Bridgman (2018), que simulaba una reestructuración organizativa, donde los estudiantes tenían que reorganizarse de múltiples maneras, de forma física al aula, bajo las indicaciones del profesor. En el caso del presente taller, el reto era trasladar una experiencia ampliamente desarrollada en diferentes dinámicas de grupo presenciales a un entorno completamente elearning. El diseño del experimento se desarrolló con seis meses de antelación, con la colaboración de la eLinC de la UOC, que aportó la orientación sobre cómo enfocarn metodológicamente la propuesta.es
dc.description.abstractThe Experiential Workshop arose from the need to implement a dynamic activity in the subject of Change the subject of Change Management in Executive MBA students. For this reason, the exercise carried out in a face-to-face class was adapted from Bridgman's (2018) work, which simulated an organisational restructuring, where students had to reorganise themselves in multiple ways, physically in the classroom, under the teacher's instructions. In the case of the present workshop, the challenge was to transfer an experience widely developed in different face-to-face group dynamics to a fully e-learning environment. The design of the experiment was developed six months in advance, with the collaboration of the UOC's eLinC, which provided guidance on how to approach the proposal methodologically.en
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-SA*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/-
dc.subjectgestió del canvica
dc.subjectaprenentatge virtualca
dc.subjectresistència al canvica
dc.subjecte-learninges
dc.subjecte-learningen
dc.subjectgestión del cambioes
dc.subjectchange managementen
dc.subjectresistencia al cambioes
dc.subjectchange resistanceen
dc.subject.lcshWeb-based instructionen
dc.titleTaller vivencial de gestió del canvi. Una experiència docentca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperca
dc.subject.lemacEnsenyament virtualca
dc.subject.lcshesEnseñanza virtuales
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs, papers de recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_Executiu_GestióCanvi.pdfTaller Vivencial de Gestió del Canvi. Una experiència docent488,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons