Joint University Master's Degree in Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR) 2

El Màster en Conflicte, Pau i Seguretat és una oportunitat única dissenyada per a augmentar la comprensió dels conflictes en totes les seves dimensions i explorar innovadores aproximacions a la seva gestió, resolució i transformació, amb l'ajuda d'acadèmics líders en el món i experts.
El Máster en Conflictos, Paz y Seguridad es una oportunidad única diseñada para aumentar la comprensión de los conflictos en todas sus dimensiones y explorar innovadoras aproximaciones a su gestión, resolución y transformación, con la ayuda the académicos líderes en el mundo y expertos.

Browse
Collections in this community