Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146952
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCalveras Casanovas, Judit-
dc.coverage.spatialGirona-
dc.date.accessioned2022-10-31T11:58:27Z-
dc.date.available2022-10-31T11:58:27Z-
dc.date.issued2022-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146952-
dc.description.abstractAquest treball final de màster proposa una radiografia analítica dels espais culturals de Barcelona per tal d'entendre els factors generadors de desigualtats territorials en l’exercici dels drets culturals. Són diversos els factors que condicionen el ple dret a participar en la vida cultural local: l’origen, el gènere, el nivell d’estudis, la condició social… però també ho és el lloc de residència, el codi postal. Perquè el dret a participar de la vida cultural a nivell local, no només és tenir garantit l’accés a les activitats culturals, sinó també la pràctica, el formar part de la comunitat i també tenir dret a participar dels processos d’elaboració de les polítiques culturals, és a dir, de la governança. Per tal d’esbrinar quina relació hi ha entre la distribució espacial de l’oferta cultural i la desigualtat d’accés a la cultura a Barcelona es realitza un inventari de tots els espais culturals de la ciutat des de 1999, un mapa dinàmic d’aquests espais que s'analitza des de la vessant territorial i també en base a la tipologia cultural, un estudi de l'impacte territorial de tots els plans estratègics culturals de la ciutat i un estudi dels principals indicadors socioeconòmics.ca
dc.description.abstractEste trabajo final de máster propone una radiografía analítica de los espacios culturales de Barcelona para entender los factores generadores de desigualdades territoriales en el ejercicio de los derechos culturales. Son diversos los factores que condicionan el pleno derecho a participar en la vida cultural local: el origen, el género, el nivel de estudios, la condición social… pero también lo es el lugar de residencia, el código postal. Porque el derecho a participar de la vida cultural a nivel local, no solo es tener garantizado el acceso a las actividades culturales, sino también la práctica, el formar parte de la comunidad y también tener derecho a participar de los procesos de elaboración de las políticas culturales, es decir, de la gobernanza. Para averiguar qué relación hay entre la distribución espacial de la oferta cultural y la desigualdad de acceso a la cultura en Barcelona se realiza un inventario de todos los espacios culturales de la ciudad desde 1999, un mapa dinámico de estos espacios que se analiza desde la vertiente territorial y también en base a la tipología cultural, un estudio del impacto territorial de todos los planes estratégicos culturales de la ciudad y un estudio de los principales indicadores socioeconómicos.es
dc.description.abstractThis master's thesis proposes an analytical radiography of the cultural spaces of Barcelona in order to understand the factors that generate territorial inequalities in the exercise of cultural rights. There are several factors that condition the full right to participate in local cultural life: origin, gender, level of education, social status... but also the place of residence, the zip code. Because the right to participate in cultural life at the local level is not only to have guaranteed access to cultural activities, but also to practice, to be part of the community and also to have the right to participate in cultural policy-making processes, i.e. governance. In order to find out the relationship between the spatial distribution of the cultural offer and the inequality of access to culture in Barcelona, an inventory of all the cultural spaces in the city since 1999 is made, a dynamic map of these spaces is analyzed from a territorial perspective and also on the basis of cultural typology, a study of the territorial impact of all the strategic cultural plans of the city and a study of the main socioeconomic indicators.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdrets culturalsca
dc.subjectespais culturalsca
dc.subjectdesigualtatca
dc.subjectderechos culturaleses
dc.subjectespacios culturaleses
dc.subjectdesigualdades
dc.subjectcultural rightsen
dc.subjectcultural spacesen
dc.subjectinequalityen
dc.subject.lcshCities and towns--Research -- TFMen
dc.titleEvolució d’espais i iniciatives culturals a la ciutat de Barcelona: factors generadors de desigualtats territorials en l’exercici dels drets culturalsca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacCiutats--Investigació -- TFMca
dc.subject.lcshesCiudades--Investigación -- TFMes
dc.contributor.tutorPascual, Jordi-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JcalverasTFM0722memoria.pdfMemòria del TFM42,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons