Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147071
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGil Cruz, Mar-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-12-01T20:19:16Z-
dc.date.available2022-12-01T20:19:16Z-
dc.date.issued2022-02-11-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147071-
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest treball és destacar la utilitat de l'anàlisi de les dades massives (Big Data) per donar suport a les destinacions mitjançant l'estudi de la imatge en línia de Catalunya tal com es percep a través de les xarxes socials mitjançant l'anàlisi de més de 80000 ressenyes de viatges en línia (OTR) escrites en anglès i espanyol per turistes que han visitat la destinació entre 2014 i 2019. La metodologia proposada utilitzada en aquest treball facilita la recollida, neteja i anàlisi massiva de contingut generat per l'usuari (UGC: User-Generated Content) relacionat amb el turisme a partir de les fonts més adequades, i ajuda a definir la imatge percebuda de Catalunya, com a destinació turística sostenible mitjançant la recollida i el tractament de grans volums de dades digitals. Les conclusions d'aquesta anàlisi massiva de contingut d'informació d'una font fiable, les dades UGC, són molt útils per la gestió de destinacions, tant per desenvolupar i avaluar estratègies de màrqueting com per millorar les polítiques de marca i posicionament entre les organitzacions de màrqueting o gestió de la destinació (DMO: Destination Management Organizations). El disseny d'experiències turístiques sostenibles basades en l'opinió del consumidor (cocreació) pot contribuir a millorar la imatge en línia i la imatge global de les destinacions. Avaluant i compartint la seva experiència a les xarxes socials, el visitant expressa diferents nivells de satisfacció i lleialtat cap a la destinació. Aquest UGC representa informació útil per analitzar la percepció de les experiències turístiques i la formació de la imatge de la destinació (TDI: Tourist Destination Image) en línia. L’anàlisi es va aplicar a Catalunya. Un total de 81359 OTR entre el 2014 i el 2019 es van seleccionar de la secció "coses per fer" de TripAdvisor, les 31 atraccions que s'inclouen a la llista d'imperdibles del Gran Tour de Catalunya. Destaca l'alta satisfacció dels avaluadors, i les diferències segons la nacionalitat, el gènere i la llengua.ca
dc.description.abstractThe aim of this work is to highlight the usefulness of the analysis of mass data (Big Data) to support destinations by studying the online image of Catalonia as perceived through social media by analyzing more than 80000 online travel reviews (OTRs) written in English and Spanish by tourists who visited the destination between 2014 and 2019. The proposed methodology used in this work facilitates the collection, cleaning and analysis User-Generated Content (UGC) related to tourism from the most appropriate sources, and helps to define the perceived image of Catalonia as a sustainable tourist destination through the collection and treatment of large volumes of digital data. The findings of this massive analysis of information content from a reliable source, UGC data, are very useful for destination management, both for developing and evaluating marketing strategies and for improving branding and positioning policies among Destination Management Organizations (DMO). Designing sustainable tourism experiences based on consumer opinion (co-creation) can help improve the online image and overall image of destinations. By evaluating and sharing their experience on social media, the visitor expresses different levels of satisfaction and loyalty to the destination. This UGC represents useful information for analyzing the perception of tourist experiences and the formation of the Tourist Destination Image (TDI) online. The analysis was applied in Catalonia. A total of 81359 OTRs between 2014 and 2019 were selected from the "things to do" section of TripAdvisor, the 31 attractions that are included in the list of must-sees of the Gran Tour de Catalunya. It highlights the high satisfaction of the evaluators, and the differences according to nationality, gender and language.en
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es destacar la utilidad del análisis de los datos masivos (Big Data) para apoyar a los destinos mediante el estudio de la imagen en línea de Cataluña tal como se percibe a través de las redes sociales mediante el análisis de más de 80000 reseñas de viajes en línea (OTR) escritas en inglés y español por turistas que han visitado el destino entre 2014 y 2019. La metodología propuesta utilizada en este trabajo facilita la recogida, limpieza y análisis masivo de contenido generado por el usuario (UGC: User-Generated Contento) relacionado con el turismo a partir de las fuentes más adecuadas, y ayuda a definir la imagen percibida de Cataluña, como destino turístico sostenible mediante la recogida y el tratamiento de grandes volúmenes de datos digitales. Las conclusiones de este análisis masivo de contenido de información de una fuente fiable, los datos UGC, son muy útiles por la gestión de destinos, tanto para desarrollar y evaluar estrategias de marketing como para mejorar las políticas de marca y posicionamiento entre las organizaciones de marketing o gestión del destino (DMO: Destination Management Organizations). El diseño de experiencias turísticas sostenibles basadas en la opinión del consumidor (co-creación) puede contribuir a mejorar la imagen en línea y la imagen global de los destinos. Evaluando y compartiendo su experiencia en las redes sociales, el visitante expresa diferentes niveles de satisfacción y lealtad hacia el destino. Este UGC representa información útil para analizar la percepción de las experiencias turísticas y la formación de la imagen del destino (TDI: Tourist Destination Image) en línea. El análisis se aplicó en Cataluña. Un total de 81359 OTR entre el 2014 y el 2019 se seleccionaron de la sección "cosas para hacer" de TripAdvisor, las 31 atracciones que se incluyen a la lista de imperdibles del Grande Tour de Cataluña. Destaca el alta satisfacción de los evaluadores, y las diferencias según la nacionalidad, el género y la lengua.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectCatalunyaca
dc.subjectsostenibilitatca
dc.subjectBig Dataca
dc.subjectBig Dataen
dc.subjectBig Dataes
dc.subjectCataluñaes
dc.subjectsostenibilidades
dc.subjectCataloniaen
dc.subjectsustainabilityen
dc.subject.lcshSustainable tourism -- TFMen
dc.titleImatge percebuda de Catalunya com a destinació sostenibleca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreeses
dc.subject.lemacTurisme sostenible -- TFMca
dc.subject.lcshesTurismo sostenible -- TFMes
dc.contributor.tutorMarine-Roig, Estela-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mgil2TFM0222memoria.pdfMemòria del TFM1,59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons