Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147080
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAranda, Daniel-
dc.contributor.authorFernández de Castro Sanabria, Pedro-
dc.contributor.authorMartínez-Martínez, Silvia-
dc.date.accessioned2022-12-13T07:26:31Z-
dc.date.available2022-12-13T07:26:31Z-
dc.date.issued2022-12-13-
dc.identifier.citationAranda, D., Fernández-de-Castro, P ., Martínez, S. (2022). Llibre Blanc: competències en educació social digital orientades a una ciutadania digital i la participació juvenil. http://hdl.handle.net/10609/147080ca
dc.identifier.citationAranda, D., Fernández-de-Castro, P , Martínez, S. (2022). Libro Blanco: competencias en educación social digital orientadas a una ciudadanía digital y la participación juvenil. http://hdl.handle.net/10609/147080es
dc.identifier.citationAranda, D., Fernández-de-Castro, P , Martínez, S. (2022). White Paper: digital skills on social education aimed at digital citizenship and youth. participation. http://hdl.handle.net/10609/147080en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147080-
dc.description.abstractS'ha elaborat un currículum d'habilitats i competències en forma de llibre blanc que permet capacitar els educadors socials a utilitzar Internet i les xarxes socials en el context de la participació política, social i cultural. Aquest currículum té com a objectiu revelar la ideologia subjacent a la concepció dominant de l'alfabetització i deixar de prioritzar l'adquisició d'habilitats utilitàries amb l'objectiu de preparar l'usuari per a la seva inserció al mercat laboral. S'advoca per una alfabetització digital que posi el focus en la promoció de valors com la intervenció, la cura, la consciència crítica i l'emancipació augmentant l'impacte cívic i social de les iniciatives alfabetitzadores. Aquesta alfabetització digital crítica, a més, fomenta el coneixement i l'ús d'eines i programes de programari lliure, analitza les estructures de poder existents i promou l'activisme ciutadà autònom.ca
dc.description.abstractA curriculum of skills and competencies has been prepared in the form of a white book that enables social educators to use the Internet and social networks in the context of political, social, and cultural participation. This curriculum aims to reveal the ideology that underlies the dominant conception of literacy and stop prioritizing the acquisition of utilitarian skills in order to prepare the user for their insertion in the labor market. The curriculum focuses on the promotion of values such as intervention, care, critical awareness and emancipation, increasing the civic and social impact of literacy initiatives. This critical digital literacy also fosters knowledge and use of free software tools and programs, analyzes existing power structures, and promotes autonomous citizen activism.en
dc.description.abstractSe ha elaborado un currículum de habilidades y competencias en forma de libro blanco que permite capacitar a los educadores sociales utilizar Internet y las redes sociales en el contexto de la participación política, social y cultural. Este currículum tiene como objetivo revelar la ideología que subyace a la concepción dominante de la alfabetización y dejar de priorizar la adquisición de habilidades utilitarias con el objetivo de preparar al usuario para su inserción en el mercado laboral. Se aboga por una alfabetización digital que ponga el foco en la promoción de valores como la intervención, los cuidados, la conciencia crítica y la emancipación aumentando el impacto cívico y social de las iniciativas alfabetizadoras. Esta alfabetización digital crítica, además, fomenta el conocimiento y uso de herramientas y programas de software libre, analiza las estructuras de poder existentes y promueve el activismo ciudadano autónomo.es
dc.language.isocatca
dc.language.isoengen
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunyaca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjecteducació social digitalca
dc.subjectcompetències digitalsca
dc.subjectjovesca
dc.subjecteducació socialca
dc.subjectciutadania digitalca
dc.subjectcompetència mediàticaca
dc.subjectpensament críticca
dc.titleLlibre Blanc: competències en educació social digital orientades a una ciutadania digital i la participació juvenilca
dc.titleLibro Blanco: competencias en educación social digital orientadas a una ciudadanía digital y la participación juveniles
dc.titleWhite Paper: digital skills on social education aimed at digital citizenship and youth participationen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportca
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7238/uoc.libro.blanco.competencias.educacion.social.2022-
Appears in Collections:Treballs, papers de recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libro Blanco Competencias en educación social digital.pdf602,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.