Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147251
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFlores Castillo, Gemma-
dc.contributor.otherDaradoumis, Thanasis-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2023-02-02T10:05:20Z-
dc.date.available2023-02-02T10:05:20Z-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147251-
dc.description.abstractEn l’actualitat, per a una empresa de referència dedicada a la implantació d'aplicacions de negocis de Microsoft, en la cerca de les causes de la disminució en la qualitat dels projectes i la falta d'innovació en les propostes de solucions a implantar, detecta que no coneix les habilitats de les quals disposen els seus treballadors, que no divulga la informació de coneixement que té al seu abast i que els professionals tenen una falta de motivació per l’obtenció de noves aptituds i de reciclatge de les habilitats ja adquirides. L’objectiu d’aquest projecte, consisteix a determinar el catàleg de coneixement disponible per l’empresa, construir un sistema informàtic que permeti accedir a les dades de coneixement de forma interactiva i gamificar el sistema per augmentar la motivació en el seu ús per part dels professionals. En referència a l’anàlisi, es categoritzaran els empleats de l’organització, s’aprofundirà en el detall de la informació de coneixement disponible fins a aconseguir un catàleg de coneixement, s’obtindran els requisits del sistema i s’examinarà el modelatge i els casos d’ús necessaris. Seguidament, es dissenyarà i construirà un prototip funcional amb diversos productes de Microsoft, que validi els objectius i requisits estipulats. Aquest prototip serà l’aplicació de coneixement dels usuaris finals, amb una estructura definida i la majoria de funcionalitats del disseny implantades. Finalment, aquest projecte beneficiarà a l’empresa de referència obtenint una nova alternativa interna de formació continuada pels seus empleats. I permetrà, posar en pràctica molts dels coneixements obtinguts durant tot el grau d’enginyeria informàtica.ca
dc.description.abstractEn la actualidad, para una empresa de referencia dedicada a la implantación de aplicaciones de negocios de Microsoft, en la busca de las causas de la disminución en la calidad de los proyectos y la falta de innovación en las propuestas de soluciones a implantar, detecta que no conoce las habilidades de las cuales disponen sus trabajadores, que no divulga la información de conocimiento que tiene a su alcance y que los profesionales tienen una falta de motivación por la obtención de nuevas aptitudes y de reciclaje de las habilidades ya adquiridas. El objetivo de este proyecto, consiste a determinar el catálogo de conocimiento disponible por la empresa, construir un sistema informático que permita acceder a los datos de conocimiento de forma interactiva y gamificar el sistema para aumentar la motivación en su uso por parte de los profesionales. En referencia en el análisis, se categorizarán los empleados de la organización, se profundizará en el detalle de la información de conocimiento disponible hasta conseguir un catálogo de conocimiento, se obtendrán los requisitos del sistema y se examinará el modelado y los casos de uso necesarios. Seguidamente, se diseñará y construirá un prototipo funcional con varios productos de Microsoft, que valide los objetivos y requisitos estipulados. Este prototipo será la aplicación de conocimiento de los usuarios finales, con una estructura definida y la mayoría de funcionalidades del diseño implantadas. Finalmente, este proyecto beneficiará a la empresa de referencia obteniendo una nueva alternativa interna de formación continuada por sus empleados. Y permitirá, poner en práctica muchos de los conocimientos obtenidos durante todo el grado de ingeniería informática.es
dc.description.abstractCurrently, for a reference company dedicated to the implementation of Microsoft business applications, in the search for the causes of the decrease in the quality of projects and the lack of innovation in the proposed solutions to be implemented, it detects that it does not know the skills available to its workers, that it does not disseminate the knowledge information available to it and that professionals have a lack of motivation to obtain new skills and to recycle the skills already acquired. The objective of this project is to determine the catalog of knowledge available to the company, build a computer system that allows access to knowledge data interactively and gamify the system to increase motivation in its use by professionals. In reference to the analysis, the organization's employees will be categorized, the detail of the available knowledge information will be deepened to obtain a knowledge catalog, the system requirements will be obtained and the necessary modeling and use cases will be examined. Then, a functional prototype will be designed and built with several Microsoft products, validating the stipulated objectives and requirements. This prototype will be the end-user knowledge application, with a defined structure and most of the design features implemented. Finally, this project will benefit the reference company obtaining a new internal alternative of continuous training for its employees. And it will allow, to put into practice many of the knowledge obtained during the whole computer engineering degree.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectgestió del coneixementca
dc.subjectsistemes d'informacióca
dc.subjectMicrosoftca
dc.subjectsistemas de informaciónes
dc.subjectgestión del conocimientoes
dc.subjectMicrosoften
dc.subjectinformation systemsen
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectMicrosoftes
dc.subject.lcshEngineering--Data processing -- TFGen
dc.titleSistema de transmissió del coneixement en una organització de l’àmbit científic-tecnològicca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacEnginyeria--Informàtica -- TFGca
dc.subject.lcshesIngeniería--Informática -- TFGes
dc.contributor.tutorMartí Pintanel, Javier-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 

gflorescaTFG0123videopresentacio.mp4

Vídeo presentació del TFG153,01 MBMP4View/Open
gflorescaTFG0123memoria.pdfMemòria del TFG8,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
gflorescaTFG0123presentacio.pdfPresentació del TFG79,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
gflorescaTFG0123guia.pdfManual accés al prototip317,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons