Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147504
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGarcia Godall, Jordi-
dc.contributor.otherPina Ríos, Rocío-
dc.coverage.spatialCastelldefels-
dc.date.accessioned2023-02-20T11:39:49Z-
dc.date.available2023-02-20T11:39:49Z-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147504-
dc.description.abstractLes addiccions són vistes com un problema vinculat al consum d’una substancia en concret o a la realització compulsiva d’una sola conducta, però els estudis realitzats demostren que les persones amb addiccions combinen el consum de varies substancies i tenen facilitat per enganxar-se a conductes de forma compulsiva negligint altres àrees de la seva vida. En aquesta recerca s’han seleccionat vint-i-vuit articles científics per a confirmar la hipòtesi que les bases psicològiques de l’addicció amb substancia i sense substancia tenen aspectes clau en comú, així com identificar els elements que fan que un addicte, independentment del seu perfil de consumidor, s’adhereixi al tractament de recuperació. Els resultats indiquen clarament que l’aprenentatge i condicionament que opera a les addiccions relacionades i no relacionades amb substancies, tenen la mateixa base psicològica, també es confirma que l’adherència al tractament de l’addicció es condiciona a partir de variables compartides.ca
dc.description.abstractAddictions are seen as a problem linked to the consumption of a specific substance or to the compulsive performance of a single behavior, but the studies show that people with addictions combine the consumption of several substances and easily get hooked to compulsive behaviors neglecting other life areas. In this research, twenty-eight scientific articles have been selected to confirm the hypothesis that the psychological bases of substance and non-substance addiction have key aspects in common, as well as identify the elements that make an addict, regardless of its consuming profile, adhere to the recovery treatment. The results clearly indicate that the learning and conditioning that operates in addictions related and not related to substances, have the same psychological basis, it is also confirmed that adherence to addiction treatment is conditioned from shared variables.en
dc.description.abstractLas adicciones son vistas como un problema vinculado al consumo de una sustancia en concreto o a la realización compulsiva de una sola conducta, pero los estudios realizados demuestran que las personas con adicciones combinan el consumo de varías sustancias y tienen facilidad para engancharse a conductas de forma compulsiva negligiendo otras áreas de su vida. En esta investigación se han seleccionado veintiocho artículos científicos para confirmar la hipótesis que las bases psicológicas de la adicción con sustancia y sin sustancia tienen aspectos clave en común, así como identificar los elementos que hacen que un adicto, independientemente de su perfil de consumidor, se adhiera al tratamiento de recuperación. Los resultados indican claramente que el aprendizaje y acondicionamiento que opera a las adicciones relacionadas y no relacionadas con sustancias, tienen la misma base psicológica, también se confirma que la adherencia al tratamiento de la adicción se condiciona a partir de variables compartidas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectaddiccióca
dc.subjectadicciónes
dc.subjectaddictionen
dc.subjectaddicció conductualca
dc.subjectadicción conductuales
dc.subjectbehavioral addictionen
dc.subjectaddicció sense substanciaca
dc.subjectaprenentatgeca
dc.subjectaprendizajees
dc.subjectlearningen
dc.subjectadicción sin sustanciaes
dc.subjectsubstance-free addictionen
dc.subjecttolerànciaca
dc.subjecttoleranciaes
dc.subjecttoleranceen
dc.subject.lcshDependency (Psychology) -- TFGen
dc.titleBases psicològiques d'aprenentatge que operen en les addiccions amb substancia, addiccions sense substancia i en l'adherència al tractament d'ambdues: Anàlisi de diferencies i cerca de punts en comúca
dc.title.alternativePsychological bases of learning that operate in addictions with substance, addictions without substance and in adherence to the treatment of both: Analysis of differences and search for common points-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacDependència (Psicologia) -- TFGca
dc.subject.lcshesDependencia (Psicología) -- TFGes
dc.contributor.tutorMoreno Sánchez, Jordi-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jgarciagodTFG0123memoria.pdfMemòria del TFG661,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons