Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/148009
Title: Dret processal civil I, setembre 2019
Author: Armenta Deu, Teresa  
Oromí Vall-llovera, Susanna  
Pereira Puigvert, Sílvia  
Director: Ruiz de la Fuente, Consuelo  
Abstract: Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya.
Document type: info:eu-repo/semantics/lecture
Issue Date: Sep-2019
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:UOC Learning resources

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AcabamentDelProcesRecursosICosaJutjadaJudiciOrdinariIJudiciVerbal.pdfAcabament del procés: recursos i cosa jutjada. Judici ordinari i judici verbal6,62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ElProcesCivilDeDeclaracioEnPrimeraInstanciaLaProva.pdfEl procés civil de declaració en primera instància. La prova664,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ElsPressupositsProcessalsiObjecteDelProcesCivilDeclaratiu.pdfEls pressupòsits processals i l'objecte del procés civil declaratiu525,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
IntroduccioAlDretProcessal(I).pdfIntroducció al dret processal (I)495,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
IntroduccioAlDretProcessal(I)ElProces.pdfIntroducció al dret processal (II). El procés523,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons