Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/148067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRendo Rodríguez, Lourdes-
dc.contributor.otherSoler Labajos, Enric-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2023-07-04T05:06:26Z-
dc.date.available2023-07-04T05:06:26Z-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/148067-
dc.description.abstractEl present treball recull una anàlisi sobre els factors que poden comprometre la qualitat de les intervencions educatives sobre igualtat de gènere, dintre del context formal d'ensenyament-aprenentatge, entenent aquest com proveïdor de directrius per articular la construcció de la identitat amb relació al gènere associat al sexe biològic, i que es produeix en una etapa del cicle vital en què s’ha de fer especial atenció als factors biopsicosocials. Aquesta anàlisi pretén establir les bases per futures intervencions, dintre del marc d’una educació adequada a les demandes de les noves generacions en la societat actual.ca
dc.description.abstractEl presente trabajo recoge un análisis sobre los factores que pueden comprometer la calidad de las intervenciones educativas sobre igualdad de género, dentro del contexto formal de enseñanza-aprendizaje, entendiendo éste como proveedor de directrices para articular la construcción de la identidad con relación al género asociado al sexo biológico, y que se produce en una etapa del ciclo vital en la que debe prestarse especial atención a los factores biopsicosociales. Este análisis pretende sentar las bases para futuras intervenciones, dentro del marco de una educación adecuada a las demandas de las nuevas generaciones en la sociedad actual.es
dc.description.abstractThis paper presents an analysis of the factors that can compromise the quality of gender educational interventions within the formal context of education-training, understanding this as a provider of guidelines to articulate the construction of identity in relation to gender associated with biological sex, and which occurs at a stage of the life cycle in which special attention must be paid to biopsychosocial factors. This analysis aims to lay the foundations for future interventions, within the framework of an education adapted to the demands of the new generations in today's society.en
dc.description.abstractEn els darrers anys s'han fomentat les pràctiques educatives dins del context d'ensenyamentaprenentatge formal, adreçades a suprimir les desigualtats per qüestions de gènere. Tot i això, quan ens fem ressò d’un succés de violència de gènere o d’actituds masclistes és comú escoltar veus que apunten a una manca d’educació. Cert és que, tot i que les pràctiques educatives en matèria d'igualtat no s'apliquen de manera igualitària en tots els territoris, sembla que no s’ha avançat tant com seria previsible, atesa la visibilitat que s'està donant al moviment feminista. En aquest sentit, les dades apunten que en l’àmbit sociolaboral les desigualtats per qüestions de gènere, la bretxa salarial i el sexisme encara són una realitat, i entre els joves sembla que persisteix la tendència a reproduir estereotips de gènere així com una manca d’implicació amb el feminisme. El present treball recull una anàlisi sobre els factors que poden comprometre la qualitat de les intervencions dintre del context formal d'ensenyament-aprenentatge, entenent aquest com proveïdor de directrius per articular la construcció de la identitat amb relació al gènere associat al sexe biològic, i que es produeix en una etapa del cicle vital en què s’ha de fer especial atenció als factors biopsicosocials. Aquesta anàlisi pretén sentar les bases per futures intervencions, dintre del marc d’una educació adequada a les demandes de les noves generacions en la societat actual.ca
dc.description.abstractIn recent years, educational practices have been promoted within the context of formal learning-teaching process, aimed at eliminating inequalities due to gender issues. However, when we hear about an incident of gender-based violence or sexist attitudes, it is common to hear the views argue that it is due a lack of education. Certainly, although educational practices in matters of equality are not applied equally in all territories, it seems that progress has not been made as much as would be foreseeable, as a result of visibility that has been given in the last years at feminist struggle. In this sense, the data show that in the socio-labour sphere, inequalities due to gender issues, the wage gap, and sexism remain a reality, and the most worrying thing is that among young people the tendency to reproduce gender stereotypes seems to persist as well as a lack of involvement with feminism. This paper presents an analysis of the factors that can compromise the quality of interventions within the formal context of education-training, understanding this as a provider of guidelines to articulate the construction of identity in relation to gender associated with biological sex, and which occurs at a stage of the life cycle in which special attention must be paid to biopsychosocial factors. This analysis aims to lay the foundations for future interventions, within the framework of an education adapted to the demands of the new generations in today's society.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfca
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectEstudis de gènereca
dc.subjectEstudios de gèneroes
dc.subjectGender studiesen
dc.subjectperspectiva de gènereca
dc.subjectcoeducacióca
dc.subjectigualtatca
dc.subjecteducacióca
dc.subjectfeminismeca
dc.subject.lcshWomen--Education -- TFGen
dc.titleFeminisme en educació. Impacte en l'alumnat de les estratègies per educar en igualtat de gènere i proposta de milloraca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacDones--Educació -- TFGca
dc.contributor.tutorGràcia, Marta-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lrendoTFG0123memoria.pdfMemòria del TFG777,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons