Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/148178
Title: Trencadís. Creació d'un llibre infantil interactiu
Author: Torralba Cintas, Susana
Tutor: Campo Marquiegui, Jesús del
Others: Gilaberte Redondo, Andreu
Abstract: Dintre del món actual, com es pot aconseguir que els més petits despertin el seu interès per la lectura? Avui dia, on tota la població està exposada a estímuls constants a través de la tecnologia, com es pot captar la seva atenció? Trencadís és un producte on s’integren els dos mons, per oferir la millor part de cadascun d’ells. Es tracta d’un llibre digital interactiu, enfocat a nens de 5 a 8 anys. Conté una història amb valors i unes il·lustracions pensades pels infants. Alhora, ofereix interactuar amb els elements que la composen, implicant a l’usuari més enllà del que faria un llibre en paper. El projecte estudia els llibres digitals i la seva situació al mercat, per poder dissenyar i produir un que s’adapti als interessos dels infants i dels seus pares. Així doncs, inclou interaccions, minijocs i vídeo, tot relacionat amb la història que es narra, mentre li dóna un valor afegit. S’ha treballat des de la visió dels diferents professionals que col·laboren en aquest tipus d'aplicacions: des del guionista i l’il·lustrador, passant pel programador, el dissenyador gràfic i el tècnic de so. Aquest document mostra tot el recorregut que s’ha seguit per aconseguir el projecte resultant.
In today’s world, what can we do to awaken children's interest in reading? Nowadays, when people around the globe expose themselves to constant stimuli, how can we catch their attention? Trencadís is a product that integrates these two worlds to offer the best traits of each other. It’s an interactive digital book for children ages five to eight. It tells a story with human values and contains illustrations for kids. Simultaneously, it includes interactions that let the users get involved in the action more than a traditional book. The project examines the marketplace of digital books to design and produce a book adapted to children and their parents. Therefore, the book contains interactive features, minigames and a video. These elements bring added value because everything is related to the story. This work takes the vision of the multiple professionals who intervene in this kind of project: an illustrator, a programmer, a graphic designer and a sound technician. This document shows the journey followed to achieve the final product.
Keywords: animation
digital book
illustration
kids
Document type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: Jul-2023
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trencadís.zipProducte423,67 MBEXEView/Open
Presentació divulgativa.pdfPresentació divulgativa del TFG205,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Memòria del projecte.pdfMemòria del TFG9,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons