Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/148289
Title: Configuració e Implementació d’una Infraestructura Cloud Computing privat
Author: Brea Gascón, Carlos
Serra, Montse  
Baneres, David  
Puig Verge, Mireia
Abstract: Avui dia, un dels termes més utilitzats en el mon IT és cloud computing. Aquest concepte engloba un seguit de tecnologies en un mateix lloc. Podem dir doncs, que la computació al núvol és el conjunt de recursos informàtics unificats i virtualitzats. Aquests recursos poden ser tant físics, com de programari, i es troben distribuïts en una quantitat de servidors que alhora poden ser físics o virtuals. Aquesta solució, pretén integrar tots els aspectes de l’administració informàtica i gestionar-los amb software permetent automatitzar i facilitar la gestió d’aquests. Aquest projecte vol oferir una base sòlida dels conceptes fonamentals de la computació al núvol, i la utilització d’aquest amb la creació d’un laboratori on instal·larem OpenStack (software de cloud computing i programari lliure). Veurem quins son els avantatges i els inconvenients segons el model de negoci que es necessiti. Veurem quines solucions hi ha en el mercat actualment i analitzarem cadascun. Seguidament s’analitzarà OpenStack com a programari escollit per fer la implementació de l’IaaS. S’estudiarà l’arquitectura de la qual està compost, desglossat en cada servei que disposa i els avantatges en front a altres solucions del mercat. Un cop examinat el programari i amb els conceptes necessaris del cloud computing, realitzarem una instal·lació local en un laboratori dissenyat explícitament. Realitzarem una bateria de proves i configuracions per veure l’abast del programari. Es comprovarà com es la gestió del software internament, controlant els recursos virtualitzats com pot ser les VNFs. Finalment, el que es vol aconseguir amb aquest treball és tenir una visió d’alt nivell d’OpenStack i la tecnologia cloud. Es pretén donar resposta als professionals d’IT que puguin estar interessats i donar unes nocions de com començar amb OpenStack, com és el meu cas.
Keywords: núvol
OpenStack
IT
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: Jul-2023
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_cbrea_Memoria.pdfMemòria del TFG3,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons