Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/14897

Universitat Oberta de Catalunya
Rifà-Pous, Helena  
Massaguer Pla, Jordi
Solució per centralitzar els serveis bàsics (DNS, DHCP, FTP, web) i implementar els nivells de seguretat adequats de la xarxa d'un IES on s'imparteixen cicles formatius que necessiten aules d'informàtica. La documentació presentada permetrà que la solució implementada serveixi com a model a qualsevol IES de característiques similars.
Zentyal
Title: ZentyES : Gestión de la red de un IES con Zentyal
Author: Bermejo Sánchez, Guadalupe
Abstract: Solución para centralizar los servicios básicos (DNS, DHCP, FTP, web) e implementar los niveles de seguridad adecuados de la red de un IES donde se impartan ciclos formativos que necesiten aulas de informática. La documentación presentada permitirá que la solución implementada sirva como modelo a cualquier IES de características similares.
Keywords: University Master's Degree in Free and Open-Source Software
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Issue Date: Jun-2012
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gbermejosTFM0612memoria.pdfTrabajo de fin máster de software libre2,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open