Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/149479
Title: Guia per a l'elaboració de plans de logística urbana sostenible
Author: Alvarez-Palau, Eduard J.  
Viu-Roig, Marta  
Castillo Gutiérrez, Cristian
Citation: Alvarez-Palau, E. [Eduard J.]. Viu Roig, M. [Marta]. Guia per a l'elaboració de plans de logística urbana sostenible. Diputació de Barcelona.
Abstract: Durant les darreres dècades, la logística, i molt especialment la distribució urbana de mercaderies, ha estat un dels sectors econòmics més dinàmics i complexos. A més, s’hi estan produint canvis significatius pel que fa al volum i tipus de mercaderies, fluxos i hàbits de consum i mobilitat. Aquests canvis s’han vist accelerats els últims anys amb el creixement exponencial experimentat pel comerç electrònic i el repartiment a domicili, l’anomenada distribució d’última milla. Però, entre altres externalitats negatives, aquesta mobilitat associada a les mercaderies ocasiona forts impactes en termes de congestió i contaminació atmosfèrica i acústica (en l’actualitat, el tràfic de mercaderies pot representar fins al 25 % del conjunt de desplaçaments urbans i generar entre el 25 % i el 50 % de les emissions contaminants a les nostres ciutats). Per reduir aquests impactes, la planificació local ha d’incorporar metodologies de diagnosi i propostes que ajudin a millorar l’ordenació i la gestió de la logística urbana i la faci més sostenible. En aquest context, aquesta publicació proporciona als ens locals una guia metodològica per a l’elaboració de plans de logística urbana sostenible. Aquesta guia es complementa amb diversos apartats que emmarquen l’estat de la qüestió de la logística urbana; en determinen el marc legal i regulador; fan una exposició dels diferents plans i programes sectorials de transport i mobilitat, i descriuen la casuística específica del sector.
Document type: info:eu-repo/semantics/article
Issue Date: Nov-2021
Appears in Collections:Libros, capítulos o partes de libros

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guia_Viu_DB.pdf2,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.