Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/14970
Title: TFC - Desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils - .Castells - Memòria final
Author: Gabriel Massana, Josep Antoni
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
Issue Date: 10-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquesta memòria representa un resum final del projecte .Castells desenvolupat com a Treball Final de Carrera dins de l'àrea Desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils dels estudis d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió de la Universitat Oberta de Catalunya. El projecte .Castells permet a qualsevol persona que participi en un castell fer persistent en una base de dades la seva participació i generar estadístiques de les dades desades. Igualment l'aplicació incorpora informació útil del món casteller. El document explica com s'ha creat l'aplicació des del principi fins al final: introducció al projecte, anàlisi del sistema, disseny tècnic, implementació i conclusions. És important destacar que el projecte .Castells és un projecte desenvolupat utilitzant l'IDE Xcode d'Apple, el llenguatge de programació Objective-C i l'iOS SDK 5 com a principals eines i que, tot i que pot funcionar a dispositius iPad, està pensat principalment per ser utilitzat sobre dispositius mòbils iPhone d'Apple.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14970
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jgabriel_TFC_0612.pdfDocument memòria4,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Atribuite-Nekomerce 3.0 Hispanujo Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Attribution-NonCommercial 3.0 Ispan? Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Erkenning-NieKommersieel 3.0 Spanje Attribusi-NonKomersial 3.0 Spanyol Autorstvo-Nekomercijalno 3.0 ?panija Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Atribui��o-Uso n�o-comercial 3.0 Spain Reconocimiento-NoComercial 3.0 Espa�a Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 ?panjolska ????????? ????????? ????????????? ???????????????? 3.0 ???????? Attribution-NonCommercial 3.0 Spain ?????-????? ?? ????? 3.0 ???? Atribuci�n-No Comercial 3.0 Espa�a Reconocimiento-NoComercial 3.0 Espa�a Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Spania Reconocimiento-NoComercial 3.0 Espa�a Attribuzione - Non commerciale 3.0 Spagna Attribution-NonCommercial 3.0 Spain ????? - ??-????????? ??????????? 3.0 ??????? Nime�-Ep�kaupallinen 3.0 Espanja ????-???? 3.0 ??? Attribution-NonCommercial 3.0 ??????? Tsebagat?o- E sego ya kgwebo 3.0 Sepania Atribui��o-Uso N�o-Comercial 3.0 Espanha Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Atribuci�n-NoComercial 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial 3.0 Spain ?? - ??? 3.0 ???? Priznanje avtorstva-Nekomercialno 3.0 ?panija Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Spanje Attribution-NonCommercial (????????? ? ?????????????? ?????????????) 3.0 ??????? Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Reconeixement-NoComercial 3.0 Espanya Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Atribuire-NeComercial 3.0 Spania Uve?te autora-Neu?�vejte komer?n? 3.0 ?pan?lsko Aitortu-EzKomertziala 3.0 Espainia Autorstvo-Nekomercijalno 3.0 ?panija Attribution-NonCommercial 3.0 ???????? Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Reco�ecemento-NonComercial 3.0 Espa�a Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale 3.0 Espagne ${Attribution-NonCommercial} 3.0 ${Spain} Attribution-NonCommercial 3.0 Spain ?????????-????????????? 3.0 ??????? ?????-??? 3.0 ??? Namensnennung-NichtKommerziell 3.0 Spanien Reconocimiento-NoComercial 3.0 Espa�a Atribuci�n-NoComercial 3.0 Espa�a Namensnennung-NichtKommerziell 3.0 Spanien ?????????-?????????????? 3.0 ??????? Autorile viitamine + Mitte�riline eesm�rk 3.0 Hispaania Attribution-NonCommercial 3.0 Spanj� Namensnennung-Nicht-kommerziell 3.0 Spanien Attribution-NonCommercial 3.0 ??????? ???????????? ???? 3.0 Spain Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale 3.0 Espagne Atsaucoties-Nekomerci?li 3.0 Sp?nija Ghi nh?n c�ng c?a t�c gi? - Phi th??ng m?i 3.0 N??c T�y Ban Nha Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale 3.0 Espagne Attribution-NonCommercial 3.0 Sp�nn ?????????-????????????????? 3.0 ???? Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Attribution-NonCommercial 3.0 ??????? ???????????-?????????????? 3.0 ??????? Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale 3.0 Espagne Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Erk�nnande-IckeKommersiell 3.0 Spanien Atribui��o - N�oComercial 3.0 Espanha Reconocimiento-NoComercial 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial 3.0 Spain Attribution-NonCommercial 3.0 Spain ????-???? 3.0 ??? Al?nt?-Gayriticari 3.0 ?spanya Uznanie autorstwa-U?ycie niekomercyjne 3.0 Hiszpania Nevezd meg! - Ne add el! 3.0 Spanyolorsz�g Atribuci�n-NoComercial 3.0 Espa�a ??-?????? 3.0 ??? Attribution-NonCommercial 3.0 ???????? Attribuzione - Non commerciale 3.0 Spagna Reconocimiento-NoComercial 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial 3.0 Spain ??? - ??? ????? 3.0 ??????? ??????? ??????????-?? ???????? ????? 3.0 ??????? Navngivelse-IkkeKommerciel 3.0 Spanien Pengiktirafan-BukanKomersial 3.0 Sepanyol Qaphela Umnikazi-Ungayisebenziseli Ezentengiselwano 3.0 Espain Attribution-NonCommercial 3.0 Spain 3.0 by-nc