Internet Interdisciplinary Institute (IN3) 6

Logo

L'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) és un centre de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especialitzat en l'estudi d'Internet i dels efectes de la interacció de les tecnologies digitals amb l'activitat humana.
El Internet Interdisciplinary Institute (IN3) es un centro de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especializado en el estudio de Internet y de los efectos de la interacción de las tecnologías digitales con la actividad humana.
The Internet Interdisciplinary Institute (IN3) is a research centre of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC) specializing in the study of the Internet and the effects of the interaction between digital technologies and human activity.

Browse
Collections in this community